ICSU:n (International Council for Science) alaisen Kansainvälisen ilmastontutkimuksen tutkimusohjelman (WCRP) marraskuussa 2016 järjestetyn workshopin tuloksena syntynyt kommentaari on julkaistu Nature Climate Change -lehdessä. Kommentaarissa vedotaan ilmastontutkimusyhteisöön, jotta se fokusoituisi tuottamaan yhteiskunnille yhä parempaa tietoa siitä, kuinka vastata antantropogeenisen ilmastonmuutoksen tuottamiin haasteisiin.

Kommentaarissa kirjoittajat esittävät, että edessä olevat haasteet voidaan kiteyttää kolmeen kysymykseen:

1) Mitä hiilelle tapahtuu?

2) Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa säähän?

3) Kuinka ilmasto vaikuttaa Maan ja sen alueiden asuttavuuteen?

Kirjoittajien mukaan kysymykset, vaikka vaikuttavat yksinkertaisilta, ovat sekä tieteellisesti haastavia että keskeisiä poliittiselle päätöksenteolle.

Commentary: Climate research must sharpen its view

Suomessa Kansainvälistä ilmastontutkimuksen tutkimusohjelmaa edustaa Suomen kansallinen WCRP-komitea ja ICSU:n suomalaisena jäsenenä toimii Tiedeakatemiain neuvottelukunta.