Tasavallan presidentti on myöntänyt 10. 3. akateemikon arvonimet akatemiaprofessori Eva-Mari Arolle, akatemiaprofessori Markku Kulmalalle ja emerituskansleri Ilkka Niiniluodolle.

Tieteen akateemikko on Suomessa valtiollinen arvonimi, jonka tasavallan presidentti myöntää Suomen Akatemian esityksestä erityisen ansioituneelle kotimaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle. Akateemikon arvonimi voi olla samanaikaisesti enintään kuudellatoista kotimaisella tutkijalla. Ulkomaisten akateemikon arvonimen haltijoiden määrää ei ole rajoitettu.

Akatemiaprofessori ja Turun yliopiston molekylaarisen kasvibiologian professori Eeva-Mari Aro on tunnettu fotosynteesitutkimuksestaan. Aron johtamassa primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikössä selvitetään kasvien ja yhteyttävien mikro-organismien kasvua, kehitystä ja aineenvaihduntaa. Vuonna 2013 Professoriliitto valitsi Aron vuoden professoriksi. Vuoden 2017 alusta alkaen Aro on toiminut myös eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö EASACin (European Academies’ Science Advice Councilin) varapuheenjohtajana. Tiedeakatemiain neuvottelukunta on EASACin kansallinen jäsen.

Akatemiaprofessori ja Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmala on ilmakehän koostumusta ja ilmaston muutosta tutkivan kansallisen ja pohjoismaisen huippuyksikön johtaja. Kulmalaa pidetään maailman johtavana ilmakehän aerosolisen fysiikan ja kemian tutkijana. Hän on tunnettu huomattavista läpimurroistaan ilmakehän pienimpien nanohiukkasten tutkimuksessa. Professoriliitto valitsi Kulmalan vuoden professoriksi vuonna 2012. Kulmala on lisäksi Tiedeakatemiain neuvottelukunnan koordinoimaan kansalliskomiteajärjestelmään kuuluvan Future Earth Suomen puheenjohtaja.

Helsingin yliopiston emerituskansleri professori Ilkka Niiniluoto on suomen tunnetuimpia filosofian tutkijoita. Hän on tunnettu työstään tieteenfilosofian parissa sekä erityisesti tieteen kehityksen tutkimuksesta kriittisen realismin viitekehyksessä. Niiniluoto toimi Helsingin yliopiston kanslerina vuosina 2008-2013 ja rehtorina vuosina 2003–2008. Niiniluoto on myös toiminut lukuisissa tieteellisissä järjestöissä ja luottamustoimissa, mm. Tieteenfilosofian kansalliskomitean puheenjohtajana. Vuonna 2016 Niiniluoto julkaisi yhdessä Suomen Rooman-instituutin Villa Lanten johtaja Tuomas Heikkilän kanssa teoksen Humanistisen tutkimuksen arvo.