Tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö ALLEA (All European Academies) on julkaissut uudistetun version tutkimuseettisestä toimintaohjeesta The European Code of Conduct for Research Integrity – Revisited edition. 

Ohjeistus on tarkoitettu sovellettavaksi kaikilla tutkimusaloilla niin julkisesti kuin yksityisesti rahoitettuun tutkimukseen koko Euroopan alueella. Sitovana ohjeistus koskee EU:n rahoitussopimuksia mm. Horisontti 2020 -ohjelmassa ja sitä seuraavassa Euroopan komission yhdeksännessä tutkimuksen puiteohjelmassa. Toimintaohje on jatkuvasti kehitettävä asiakirja, jota arvioidaan ja uudistetaan tarpeen vaatiessa.

Toimintaohjeessa tarkastellaan tutkimuksen tekemisen ammatillisia, oikeudellisia ja eettisiä vastuita ja painotetaan institutionaalisten rakenteiden merkitystä. Uudistetussa versiossa on otettu huomioon viime vuosien muutokset eurooppalaisessa tutkimusrahoituksessa ja -sääntelyssä, institutionaalisissa vastuissa, tiedeviestinnässä, avoimessa julkaisemisessa, vertaisarviointiprosesseissa, tiedon tallennuspaikoissa, kansalaistieteessä sekä sosiaalisen median roolissa.

Toimintaohjeen uudistamisessa näkyy suomalainen ajattelu ja asiantuntemus. Tiedeakatemiain neuvottelukunnan jäsen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja kansleri emerita Krista Varantola oli mukana ohjeen laatineessa työryhmässä ALLEA:n tutkimusetiikan pysyväiskomiteassa. Suomalaisväriä toimintaohjeeseen tuovat myös vaikutteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeesta (2012).

Keskustelutilaisuus uudistetusta ohjeesta 4.5.2017

Tiedeakatemiain neuvottelukunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta järjestävät keskustelutilaisuuden uudistetusta ohjeesta 4.5.2017 klo 13-15 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki). Tilaisuus on avoin kaikille tiedeyhteisön jäsenille. Kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 28.4. mennessä. Ilmoittautuminen ja ohjelma löytyvät täältä.

ALLEA on Euroopan neuvoston alueen tiedeakatemioiden yhteistyöelin, joka osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen tiedepoliittiseen keskusteluun.

Tiedeakatemiain neuvottelukunta on ALLEA:n suomalainen jäsen.

Lataa toimintaohje allaolevasta linkistä:

ALLEA – European Code of Conduct for Research Integrity 2017

Lisätietoa:

EC Factsheet on ALLEA Code

Press Release Code of Conduct – 24.03.2017

Kuva: Euroopan komissio