Tohtori Petra Aution raportti Vaikuttavaa yhteistyötä – Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainväliset tiedejärjestöjäsenyydet julkistettiin 5. 10. 2016 neuvottelukunnan 40-vuotisjuhlan yhteydessä.

Raportti tarkastelee Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainvälistä tiedejärjestöyhteistyötä ja sen vaikuttavuutta. Raportin mukaan suomalaisten vaikutusmahdollisuudet kansainvälisissä tiede-elimissä ovat hyvät ja vaikutusmahdollisuuksia myös hyödynnetään tehokkaasti.

Aution raportin mukaan Suomen vaikutusvalta ei perustu taloudelliseen valta-asemaan tai suureen väkilukuun vaan vahvaan substanssiosaamiseen ja aktiiviseen yhteistyöhön kansainvälisten järjestöjen sisällä. Neuvottelukunnan edustajat ovat olleet mukana esimerkiksi perustettaessa maailmanlaajuista globaalimuutostutkimusohjelmaa Future Earthia, rakennettaessa uutta eurooppalaista tiedenauvontajärjestelmää sekä luotaessa pohjaa käynnissä olevalle prosessille, jolla tavoitellaan maailman johtavien luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä edustavien kattojärjestöjen yhdistymistä.

Koko raportti on ladattavissa .pdf-muodossa täältä .