Eurooppalaiset lääketieteen alan tiedeakatemiat (The European Academies of Science and Medicine) vaatii kannanotossaan tieteelliseen näyttöön perustuvaa diagnostiikkaa ja hoitomuotoja. Kannanotto on laadittu vastauksena Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, WHO) linjaukseen sisällyttää perinteinen kiinalainen lääketiede kansainvälisiin luokituksiinsa.

”Vain koska WHO on sisällyttänyt perinteisen kiinalaisen lääketieteen kansainväliseen tautiluokitukseensa (International Classification of Diseases), se ei automaattisesti tarkoita, että ko. menetelmät olisivat kaikkinensa turvallisia”, kommentoi professori Dan Larhammar, Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian sekä lääketieteen alan tiedeakatemioiden puheenjohtaja.

European Academies’ Science Advisory Coucil (EASAC) ja Federation of European Academies of Medicine (FEAM) kannustavat raportissaan eurooppalaisia lainvalmistelijoita suojelemaan eurooppalaisten terveyttä tarkistamalla olemassa olevan säädöstön. Pääviesti on se, että perinteinen kiinalainen lääketiede tulisi alistaa samoille todistamisen ja testaamisen käytännöille kuin lääketiede muutenkin.

”On olemassa esimerkkejä, joissa perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluvan hoidon on tieteellisesti todistettu edistävän terveyttä. Tästä on esimerkkinä kesämaruna-kasvista saatavan artemisiniinin käyttö malarian hoidossa.” professori Larhammar muistuttaa. ”On mahdollista, että perinteisen kiinalaisen lääketieteen hyötyjä löydetään jatkossakin, mutta se ei tarkoita, että niihin kaikkinensa tulisi suhtautua kritiikittömästi.”

Riskinä tehoton hoito

”WHO:n tarkoituksena ei välttämättä ole ollut oikeuttaa perinteisen kiinalaisen lääketieteen kritiikitöntä käyttöä. Mutta se, että ko. menetelmät sisällytetään yleiseen diagnostiikkaan, saattaa kannustaa suuntauksen puolestapuhujia kyseenalaisilla tavoilla” kertoo professori Jos van der Meer, EASAC:n entinen puheenjohtaja ja asiantuntijaryhmän jäsen. ”Asiaan liittyy merkittäviä taloudellisia intressejä.”

Voi syntyä hämmennystä siitä, mikä diagnoosi on oikea ja minkälainen hoito tehokasta. ”Pahinta on se”, varoittaa professori van der Meer, ”että jotkut perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitomenetelmät voivat aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia tai reagoida yllättävällä tavalla toisten hoitomuotojen kanssa. Voi syntyä tilanne, jossa vakava sairaus hoidetaan tehottomalla tavalla tai asianmukainen hoito viivästyy.”

EASAC ja FEAM suosittavat eurooppalaisia lainvalmistelijoita tarkistamaan perinteisiä lääketuotteita koskevan EU-direktiivin (European Union’s Directive on Traditional Herbal Medical Products) ja tarkistamaan kansalliset säädökset mm. pakkausmerkintöjen osalta. ”Minkään lääketieteellisen tuotteen tai menetelmän käytön ei pitäisi olla hyväksyttävää tai taloudellisesti kannattavaa, jos tieteellinen näyttö puuttuu” summaa professori George Griffin, FEAM:n puheenjohtaja ja asiantuntijaryhmän jäsen.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan täältä.

 

European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) on eurooppalaisten tiedeakatemioiden kattojärjestö, joka tuottaa tiedeneuvontaraportteja EU-tason poliittista päätöksentekoa varten. Suomen Tiedeakatemiat (CoFA) on EASAC:n kansallinen jäsen.

Federation of European Academies of Medicine (FEAM) on eurooppalaisten lääketieteen ja farmasian alan akatemioiden kattojärjestö.