IMG_0219

Tiedeakatemiain neuvottelukunta juhlisti tiedeakatemioiden yhteistyön 40-vuotista taivalta järjestämällä keskiviikkona 5. 10. 2016 Helsingin Säätytalolla avoimen seminaarin jossa kerrottiin, millaisia kansainvälisiä mahdollisuuksia ja menestystarinoita tiedeakatemioiden ja niiden kumppanijärjestöjen yhteistyö tarjoaa. Tilaisuuteen oli saapunut paikalle noin 70 kuulijaa.

IMG_0190

Neuvottelukunnan pääsihteeri Päivi Tikka

Seminaarin avauspuheenvuoron piti neuvottelukunnan pääsihteeri dosentti Päivi Tikka. Tikka esitteli puheessaan neuvottelukunnan historiaa ja nykyistä toimintaa. Puheessa käytetyt diat ovat ladattavissa täältä.

IMG_0168

Easacin toiminnanjohtaja Christiane Diehl

EASACin toiminnanjohtaja Christiane Diehl kertoi esitelmässään Recent Developments of Science Advice in Europe: Possibilities for Science Academies? tiedeneuvonnan asemasta Euroopassa ja tiedeakatemioiden mahdollisuuksista parantaa tieteellisen tiedon vaikuttavuutta poliittisessa päätöksenteossa. Diehl painotti akatemioiden keskeistä roolia aidosti monitieteisten tiedeneuvontahankkeiden mahdollistamisessa.

IMG_01812

Tutkija Keely Mills

Tohtori Keely Mills kansainvälisestä INQUA – Early Career Researcher -nuorten tieteentekijöiden ohjelmasta esitteli nuorten tutkijoiden vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisissä tiedejärjestöissä puheessaan The Long and Winding Road… To Academic Tenure: The Role of International Science Organisations in Supporting Early Career Researchers. Mills painotti kansainvälisen nuorten tutkijoiden yhteisön merkityksellisyyttä nuorelle tutkijalle sekä uramahdollisuuksien että sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.

IMG_0253

Petra Autio ja tilaisuuden puheenjohtaja Olavi Nevanlinna

Tilaisuuden päätti Päivi Tikan ja VTT Petra Aution esitelmä Significance of the international activities of Council of Finnish Academies Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainvälisen yhteistyön vaikuttavuudesta. Tikka ja Autio painottivat, että tuloksellinen työ kansainvälisessä tiedeverkostossa perustuu hyviin yhteistyötaitoihin ja vahvaan substanssiosaamiseen.

40-vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä julkistettiin myös Aution kirjoittama arviointiraportti Vaikuttavaa yhteistyötä: Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainväliset tiedejärjestöjäsenyydet.

IMG_0260