Tiedeakatemiain neuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2016 on ladattavissa täällä (pdf).

Takana on työntäyteinen ja mielenkiintoinen vuosi. Neuvottelukunnan edeltäjä Suomen Tiedeakatemiain Valtuuskunta aloitti työnsä vuonna 1976, joten kuluneena vuotena vietettiin yhteistoiminnan 40-vuotisjuhlaa. Merkkivuoden kunniaksi neuvottelukunnan verkkosivulla julkaistiin neuvottelukuntaan kytköksissä olevien henkilöiden haastatteluja ja neuvottelukunnan historiaa kuvaavia kirjoituksia. Syksyllä järjestetyssä juhlaseminaarissa julkistettiin lisäksi neuvottelukunnan kansainvälisen tiedejärjestötyön vaikuttavuutta arvioiva raportti, jossa annetut suositukset otetaan huomioon ryhdyttäessä laatimaan uutta strategiaa ja toimintasuunnitelmia.

Neuvottelukunnan kansainvälisten kumppaneiden toiminnassa erottui kaksi erityisen merkittävää tapahtumaa. Luonnontiedepainotteinen tieteen raskassarjalainen ICSU (International Council for Science) aloitti historialliset yhdistymisvalmistelut yhteiskuntatieteiden keskusjärjestön ISSC:n (International Social Science Council) kanssa. Neuvottelukunta oli jo pitkään ajanut ICSUn sisällä ajatusta yhteiskuntatieteilijöiden kanssa tehtävän yhteistyön syventämisestä, ja nyt päästiin sanoista tekoihin. Toinen tärkeä edistysaskel oli eurooppalaisten tiedeakatemioiden sitominen osaksi Euroopan komission virallista tiedeneuvontajärjestelmää. Eurooppalaisten tiedeakatemiajärjestöjen tiedeneuvontahanke SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) sai yli 6 miljoonan euron suuruisen rahoituksen Horisontti 2020 -ohjelmasta. Hankkeen kautta neuvottelukunta on mukana vastaamassa komission tietotarpeisiin.

Kotimaassa neuvottelukunta teki töitä tuodakseen kansainvälistä tiedekeskustelua lähemmäs suomalaisia päättäjiä ja suurta yleisöä. Helsingissä toukokuussa järjestetyn Maailman lehdistönvapauden päivän sivutapahtumana organisoitiin akateemista sananvapautta käsittelevä keskustelutilaisuus, ja lokakuussa pidettiin jo perinteeksi muodostumassa oleva Nobel-keskustelu, jossa asiantuntijat kertoivat tuoreiden tieteen Nobel-palkintojen takana olevien tutkimusten taustoista ja merkityksistä.