25.2.2015

Tiedeakatemiain neuvottelukunta, suomalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöelin, on seurannut huolestuneena Euroopan strategisten investointien rahaston (EFSI) perustamisvalmisteluihin liittyviä suunnitelmia leikata Horisontti 2020 –tutkimusrahoitusta.

Tiedeakatemiain neuvottelukunta yhtyy liitteenä olevaan Eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöelimen ALLEAn kannanottoon, jossa korostetaan Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 –ohjelman tärkeyttä kasvun ja hyvinvoinnin edistäjänä. Nykyisessä aloitteessa esitetään, että Horisontti 2020:n budjetista siirrettäisiin 2,7 miljardia euroa Euroopan strategisten investointien rahastoon.

Tiedeakatemiain neuvottelukunta katsoo, että näin huomattavan summan poistaminen Horisontti 2020 –ohjelmasta heikentäisi merkittävästi eurooppalaista tutkimusta ja innovaatioiden kehittämistä sekä näiden vaikuttavuutta Euroopan kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa. Lisäksi neuvottelukunta on huolestunut EFSI:lle suunnitellun hallintomallin kapeudesta ja tutkijakunnan vaikuttamismahdollisuuksien ohuudesta.

Tiedeakatemiain neuvottelukunta tukee Euroopan komission pyrkimyksiä edistää kestävää kasvua ja hyvinvointia Euroopan unionissa. Horisontti 2020 –tutkimusohjelmarahoituksen vähentäminen ei kuitenkaan edistä näitä keskeisiä yhteiseurooppalaisia tavoitteita. Horisontti 2020 –rahoituksella tehtävä tutkimus tähtää nimenomaan eurooppalaisen hyvinvoinnin ja kasvun kestävään edistämiseen. EFSI:n strategisen innovaatiorahoituksen lisäksi Euroopassa on pidettävä kiinni vahvasta perustutkimuksesta, joka on kaiken osaamisen perusta.

Vetoamme suomalaisiin Euroopan parlamentin jäseniin ja vaikuttajiin, että he tukisivat eurooppalaisten tiedeakatemioiden pyrkimystä turvata Horisontti 2020 –ohjelman rahoitus ja sitä kautta eurooppalaisen huippututkimuksen ja innovaatioiden jatkuvuus.

 

Neuvottelukunnan kannanotto lähetettiin 25.2.2015 niille suomalaisille Euroopan parlamentin jäsenille, jotka ovat jäseninä tai varajäseninä ITRE-, BUDG-, tai ECO-valiokunnissa. Näissä valiokunnissa kommentoidaan ja käsitellään EFSI-esitystä. 

Lähetetty: Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Miapetra Kumpula-Natri, Sirpa Pietikäinen,  Petri Sarvamaa, Sampo Terho, Nils Torvalds, Henna Virkkunen. 

Neuvottelukunta lähetti myös aihetta koskevan kirjeen pääministeri Alexander Stubbille 17.12.2014.