Aika: 20170830 - 15.00
Paikka: Kirja & kahvi, Vuorikatu 7, Kaisa-talo, Helsinki

Keskustelutilaisuudessa tutustutaan uusiutuvan energian varastointimahdollisuuksien kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin.

EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin tiedeakatemioiden tiedeneuvontayhteistyöelin EASAC julkaisi kesäkuussa raportin ”Valuing Dedicated Storage in Electricity Grids”, jonka mukaan Euroopan unionin energiapolitiikassa tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota sähkön varastointiin. Raportin voi noutaa osoitteesta http://www.easac.eu/…/…/detail-view/article/valuing-ded.html

Keskustelijoina ovat EASAC:in varapuheenjohtaja akateemikko Eva-Mari Aro, EASAC:in raporttityöryhmän jäsen tohtori Hannele Holttinen ja Aalto-yliopiston professori Peter Lund. Asiantuntijoita haastattelee toimittaja Sisko Loikkanen. Tervetuloa!

Aika: Keskiviikkona 30.8.2017 klo 15-17

Paikka: Gaudeamuksen Kirja & Kahvi -tiedekahvila, Vuorikatu 7, Kaisa-talo, Helsinki.