Suomalainen Tiedeakatemia, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland muodostavat 1.1. 2018 alkaen Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston, jolle siirtyvät aiemmin Tiedeakatemiain neuvottelukunnalle (TANK) kuuluneet tehtävät. Yhteistyösopimuksen mukainen neuvoston ensimmäinen vastuuakatemia on Suomalainen Tiedeakatemia. TANKin toiminta päättyy 31.12.2017.

Uuden yhteistyömuodon tarkoitus on vahvistaa tiedeakatemioiden kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä ja vaikuttavuutta.

Lisätietoja antavat Suomen Tiedeakatemioiden johtoryhmän jäsenet

Jarl-Thure Eriksson, puheenjohtaja: jarl.thure.eriksson(at)gmail.com

Fred Karlsson: fred.karlsson(at)helsinki.fi

Ilkka Pöyhönen: ilkka.poyhonen(at)lut.fi

Kirsi Tirri: kirsi.tirri(at)helsinki.fi

Johtoryhmän sihteerinä toimii Suomen Tiedeakatemioiden akatemiasihteeri Panu Nykänen.