Tiedeakatemiain neuvottelukunta on julkaissut raportin Tieteen ja ihmiskunnan hyväksi – Tiedeakatemiain neuvottelukunnan edustajat kansainvälisissä tiedeyhteistyötehtävissä vuonna 2016.  Raportissa 12 tutkijaa esittelee toimintaansa kansainvälisten tiedejärjestöjen johtoelimissä ja työryhmissä. Samalla selviää, minkälaisia aiheita  kansainvälisellä tiedeyhteistyökentällä on noussut pinnalle, ja kuinka suomalaiset ovat päässeet vaikuttamaan niihin.

Tiedeakatemiain neuvottelukunta edustaa suomalaisia tiedeakatemioita kansainvälisissä tieteen keskusjärjestöissä. Neuvottelukunnalla ja sen yhteistyöjärjestöillä on useita eritasoisia tavoitteita kuten tieteen ja tiedeakatemioiden aseman yleinen parantaminen, globaaleihin riskeihin varautuminen ja hyvinvoinnin lisääminen sekä tiedepohjaisen neuvonannon edistäminen. Raportin tutkijat tekevät mittaamattoman arvokasta vapaaehtoistyötä kansainvälisissä tiedejärjestöissä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutustu heidän työhönsä lataamalla raportti täältä.