Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri Pekka Aula on nimitetty Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston edustajana Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan Team Finland Knowledge -verkoston ohjausryhmään.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata verkoston toiminnan käynnistymistä sekä kehittää, ohjata ja seurata verkoston toimintaa. Ohjausryhmä myös koordinoi eri toimijoiden yhteistyötä verkoston toiminnan vahvistamiseksi ja viestii sen toiminnasta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Team Finland Knowledge -verkosto on perustettu suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistaminen ja kansainvälisen edelläkävijäaseman saavuttaminen. Verkosto vahvistaa korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyötä ja osaamisen ja koulutusinnovaatioiden vientiä valittujen maiden ja alueiden kanssa. Verkoston toimintaan liitetään rihmastona muut suomalaiset koulutus- ja tutkimussektorin julkiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat.

Ohjausryhmän toimikausi on 1.1.2018–31.12.2019.