Suomalaisen Tiedeakatemian uusiksi jäseniksi on kutsuttu 24 uutta kotimaista ja 12 ulkomaista tieteenharjoittajaa. Nyt valitut kotimaiset jäsenet edustavat yhdeksää eri suomalaista yliopistoa ja tutkimuslaitosta. Uudet ulkomaiset jäsenet työskentelevät kymmenessä eri maassa ympäri maailman.

Suomalaisella Tiedeakatemialla on noin 700 kotimaista ja 200 ulkomaista jäsentä. Tiedeakatemian jäsenet jakaantuvat matemaattis-luonnontieteelliseen ja humanistiseen osastoon. Osastoissa on tieteenalakohtaisia ryhmiä, matemaattis- luonnontieteellisessä seitsemän ja humanistisessa kahdeksan.

Suomalaisen Tiedeakatemian uudet kotimaiset jäsenet 2016

Aalto-yliopisto

yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki

kansainvälisen liiketoiminnan professori Rebecca Piekkari

fysiikan professori Mika Sillanpää

Helsingin yliopisto

kasvatustieteen professori Kai Hakkarainen

tietojenkäsittelytieteen professori Aapo Hyvärinen

farmaseuttisen kemian professori Risto Kostiainen

hyytymissairauksien professori Riitta Lassila

pohjoismaisten kielten professori Hanna Lehti-Eklund

suomen kielen professori Tiina Onikki-Rantajääskö

biotuotannon kemian professori Maija Tenkanen

kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara

kotieläintieteen professori Aila Vanhatalo

Itä-Suomen yliopisto

kasviekologian professori Riitta Julkunen-Tiitto

farmakologian ja kantasolututkimuksen professori Jari Koistinaho

lääketieteellisen biokemian professori Jorma Palvimo

Jyväskylän yliopisto

fysiikan professori Kimmo Kainulainen

orgaanisen kemian professori Petri Pihko

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

sovelletun matematiikan professori Heikki Haario

Luonnonvarakeskus

dosentti, erikoistutkija Hannu Fritze

Oulun yliopisto

Giellagas-instituutin saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola

Tampereen yliopisto

matematiikan professori Eero Hyry

englantilaisen filologian professori Juhani Klemola

Turun yliopisto

akatemiaprofessori, molekulaarisen solubiologian professori Johanna Ivaska

tähtitieteen professori Juri Poutanen

Suomalaisen Tiedeakatemian uudet ulkomaiset jäsenet 2016

Professori Thomas DuBois, University of Wisconsin-Madison, Yhdysvallat (folkloristiikka)

ProfessoriChristian Enss, Heidelberg University, Saksa (kokeellisen kondensoidun aineen fysiikka)

Professori Pasi A. Jänne, Harvard Medical School, Yhdysvallat (lääketiede)

Professori Marja Jäättelä, University of Copenhagen, Tanska (syöpälääketiede)

Professori Kim Knott, Lancaster University, Iso-Britannia (teologia)

Professori Merja Kytö, Uppsala University, Ruotsi (englannin kieli)

Professori emer. Christopher Lloyd, University of New England, Australia (taloushistoria)

Professori Jan Malý, Charles University in Prague, Tsekin tasavalta (matematiikka)

Professori Gaven Martin, Massey University, Uusi-Seelanti (matematiikka)

Professori John C. Moore, Lapin yliopisto ja Beijing Normal University, Kiina(merentutkimus)

Professori Hanna Risku, University of Graz, Itävalta (käännöstiede)

Johtaja, professori Michael J. Wingfield, University of Pretoria, Etelä-Afrikka (metsäntutkimus)