kokopäiväinen toimi täytetään toistaiseksi alkaen 1.1.2016

Suomalainen Tiedeakatemia ry:n tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä tieteellisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Lisäksi Tiedeakatemia edistää tutkittuun tietoon perustuvaa yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Suomalainen Tiedeakatemia on Suomen suurin, kaikki tieteenalat kattava tiedeakatemia, jonka yli 700 kutsuttua jäsentä edustavat Suomen tieteen kärkeä. Tiedeakatemiassa on meneillään kattava toimintojen uudistaminen siten, että Tiedeakatemia parhaalla mahdollisella tavalla pystyisi edistämään Suomen tiedettä ja tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta.

Pääsihteeri toimii hallituksen esittelijänä ja päätösten toteuttajana sekä vastaa toimiston esimiestehtävistä. Pääsihteerin rooli Tiedeakatemian uudistustyössä on ratkaiseva. Tehtävään valittavalta edellytetään:

  • vähintään dosentin pätevyyttä
  • suomalaisen tiedeyhteisön tuntemusta ja avarakatseisuutta kaikkien tieteenalojen ja Suomen yliopistojen suuntaan
  • kokemusta kansainvälisestä tutkimuksesta / tiedepolitiikasta
  • rohkeutta, mutta myös vastuuntuntoa uudistusten toteuttamisessa
  • erinomaista yhteistyökykyä, ideointirikkautta, avoimuutta ja uteliaisuutta
  • ryhdikästä toimintaa ja hyvän hallintotavan tuntemusta

Vapaamuotoiseen hakemukseen on liitettävä cv sekä korkeintaan sivun mittainen kuvaus siitä, miksi hakija on kiinnostunut Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteerin tehtävästä. Hakemukseen voi liittää palkkatoivomuksen.

Hakemus pääsihteerin toimeen tulee osoittaa Suomalaisen Tiedeakatemian hallitukselle sähköpostitse acadsci@acadsci.fi yhtenä pdf-tiedostona viimeistään 30.9.2015.

Lisätietoja antavat Suomalaisen Tiedeakatemian esimies akatemiaprofessori Eva-Mari Aro (evaaro@utu.fi, 050 362 9273) ja varaesimies professori Kirsi Tirri (kirsi.tirri@helsinki.fi, 040 743 7269).