Yhdysvaltalainen National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine on julkaissut tutkijoiden, tiedeakatemioiden ja tieteellisten seurojen käyttöön resurssikokoelman ihmisoikeustyön helpottamiseksi tiedeyhteisössä. Kokoelma kannustaa ajattelemaan ihmisoikeusnäkökulmaa omassa tutkimus- ja opetustyössä, ohjaa käyttämään omaa asiantuntemusta ihmisoikeuskysymysten esillenostamiseksi ja uhattujen tutkijoiden auttamiseksi sekä hakemaan tietoa ihmisoikeustilanteesta kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kotimaissa.

Resurssikokoelma on koottu osana Kansainvälisen ihmisoikeusverkoston jäsenakatemioiden jatkuvaa pyrkimystä osallistaa tiedeakatemioita ihmisoikeustyöhön.

Suomen Tiedeakatemiat on Kansainvälisen tutkijoiden ihmisoikeusverkoston kansallinen jäsen.