Suomen Tiedeakatemiain varapuheenjohtaja Risto Nieminen on nimitetty Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston edustajana opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision tiekartan laatimishankkeen valmisteluryhmään ”Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta”.

”Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta” -valmisteluryhmä on yksi viidestä asetetusta temaattisesta valmisteluryhmästä. Niiden tehtävänä on omien teemojensa osalta valmistella vision tavoitteita toteuttava kehittämisohjelma. Lisäksi ryhmien tehtävänä on laatia tiekartta, jossa tunnistetaan, vaiheistetaan ja aikataulutetaan pidemmän aikavälin toimenpiteet ja tukiohjelmat. Tiekartta valmistellaan yhteistyössä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa; asetetu ryhmät vastaavat korkeakouluyhteisön ja sidostyhmien osallistamisesta vision toimeenpanon suunnitteluun ja toteutukseen.

”Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta” -valmisteluryhmän tehtävänä on erityisesti miettiä, millä konkreettisilla toimilla tutkijoiden aloitteesta nouseva tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja kansalliset strategiset tavoitteet saadaan aiempaa paremmin kohtaamaan. Valmisteluryhmän toimikausi on vuosi 2018.