Haku Global Young Academyn uusille jäsenille on avoinna. Hakemuksia toivotaan nuorilta tieteentekijöiltä, joiden työssä yhdistyy korkealaatuinen tutkimus ja vaikuttavuus. Akatemiaan voivat hakea tutkijat kaikilta tutkimuspohjaisilta aloilta.

Hakijan tulee osoittaa kiinnostuksensa ja/tai kokemuksensa vaikuttavuuteen, esimerkiksi tieteen edistämisessä suurelle yleisölle, osallistumisessa tutkitun tiedon käyttöön päätöksenteossa ja kansainvälisessä tai tieteiden välisessä yhteistyössä.

Hakijan tulee olla tieteellisen uransa alkuvaiheessa. Suurin osa akatemian jäsenistä on 30-40-vuotiaita, jotka ovat väitelleet tai suorittaneet tohtorin tutkintoa vastaavan tutkinnon 3-10 vuoden sisällä.

Hakemuksia toivotaan erityisesti naisilta, yhteiskuntatieteilijöiltä ja humanisteilta, sekä tutkijoilta alueilta, joissa akatemialla ei ole edustusta. Tällä hetkellä Suomesta on vain yksi jäsen Oulun yliopistosta. Hakemuksia toivotaan myös sellaisilta tutkijoilta, jotka työskentelevät valtionhallinnossa, teollisuudessa ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoa hakemisesta ja hakemuslomake löytyvät täältä: www.globalyoungacademy.net. Hakuaika päättyy sunnuntainta 27.9.2015.