Suomen Tiedeakatemiain johtoryhmä  asettaa toimikuntia tai nimittää henkilöitä asioiden valmistelua tai erikseen määrättäviä tehtäviä varten. Suomen Tiedeakatemiain toimikuntia ovat kansainvälisten asioiden toimikunta sekä ihmisoikeuskomitea.

Kansainvälisten asioiden toimikunta

Kansainvälisten asioiden toimikunnan jäseniä ovat professori Olavi Nevanlinna, professori Ari Sihvola, professori emerita Krista Varantola ja professori Jukka Meurman. Toimikunnan puheenjohtajana toimii professori Anna Mauranen.

Suomen Tiedeakatemiain nimittämä kansainvälisten asioiden toimikunta huolehtii juoksevien kansainvälisten asioiden hoitamisesta mukaan lukien nimitykset nopeasti esille tuleviin edustustehtäviin.

Komitean sihteerinä toimii Suomen Tiedeakatemiain akatemiasihteeri.

Ihmisoikeuskomitea

Ihmisoikeuskomitean jäseniä ovat professori Leila Haaparanta, professori Hannu Juusola, arkkiatri Risto Pelkonen, kansleri emerita Krista Varantola ja VTT Juha Vuori. Komitean puheenjohtajana toimii professori Jukka Kekkonen.

Suomen Tiedeakatemiain nimittämä ihmisoikeuskomitea toimii kotimaassa ja kansainvälisesti tieteentekijöiden ihmisoikeuksien ja tieteen vapauden puolesta.

Komitean sihteerinä toimii FM Veera Launis.

Lue lisää komitean työstä VTM Katri Rostedtin blogikirjoituksesta.