Suomen Tiedeakatemiat on tiedeakatemioiden yhteistyöneuvosto, joka edustaa suomalaisia tiedeakatemioita kansainvälisissä tiedejärjestöissä ja vastaa eri tieteenaloja edustavien kansalliskomiteoiden toiminnan koordinoinnista.

Neuvosto

  • edistää tiedeakatemioiden yhteyksiä kansainvälisiin tiedejärjestöihin ja suorittaa niihin liittyviä tehtäviä
  • tukee tiedeakatemioiden kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttavuutta
  • edistää tiedeakatemioiden kansainvälisen yhteistyön kansallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä
  • tukee nuorten tutkijoiden kansainvälistymistä
  • koordinoi ja kehittää eri tieteenalojen kansalliskomiteoiden toimintaa
  • tukee tiedeakatemioiden tiedeneuvonantoon ja tiedepolitiikkaan liittyvää toimintaa.

Suomen Tiedeakatemiain jäsenyydet ja kumppanuudet

Edustamme Suomea kansainvälisissä järjestöissä ja palvelemme yhdistäjänä ja välittäjänä suomalaisen ja maailmanlaajuisen tiedeyhteisön välillä.
Tutustu jäsenyyksiin ja kumppanuuksiin

Suomen Tiedeakatemiain toimintakertomus vuodelta 2019

Suomen Tiedeakatemiain toimintakertomus 2019

Suomen Tiedeakatemiain johtoryhmä

Puheenjohtaja Professori Jukka Meurman
Varapuheenjohtaja Professori Markku Leskelä
Jäsenet TkT Leni von Bonsdorff
Professori Anna Mauranen

Suomen Tiedeakatemiain johtoryhmä koostuu neljästä jäsenestä.

Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland nimeävät kukin yhden jäsenen.

Johtoryhmän jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Johtoryhmän sihteerinä toimii neuvoston akatemiasihteeri.

Tiedeakatemiat

Suomen neljä tiedeakatemiaa toimivat osana kansainvälistä tiedeakatemioiden verkostoa. Tiedeakatemiat edustavat sitoutumatonta korkeatasoista tutkimusta, ja niiden jäseniksi kutsutaan rajattu määrä henkilöitä tieteellisten ansioiden perusteella.

Tiedeakatemiat edistävät vapaata tutkimusta ja tieteellistä keskustelua mm. järjestämällä seminaareja, jakamalla apurahoja ja tuottamalla tiedepohjaisia julkaisuja.

Suomen Tiedeseuran logo
Suomen Tiedeseura on kaksikielinen kaikkien tieteenalojen akatemia.
Suomalaisen Tiedeakatemian logo
Suomalainen Tiedeakatemia on yleistieteellinen keskusseura.
Teknillisten Tieteiden Akatemian logo
Teknillisten Tieteiden Akatemian tehtävänä on edistää teknillistieteellisen ja taloudellisen alan tutkimusta ja tulosten käytettävyyttä.
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland'n logo
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland on ruotsinkielinen teknillistieteellinen akatemia.