Tiedeakatemiain neuvottelukunnan sihteeristön kansainvälisessä yhteistyössä on viime vuosina korostunut ICSU:n eurooppalaisten jäsenten ryhmän toiminta. Tähän on luonnollisena syynä se, että neuvottelukunta toimii ryhmän sihteeristönä 2011-2015. Sihteeristön vetovastuu siirtyy vuonna 2016 Sveitsiin, Swiss Academy of Sciences and Arts -tiedeakatemiaan, ja olemme hiljalleen valmistumassa valtikan vaihtoon.

Neuvottelukunnan sihteeristö vietti hiljattain päivän Lontoon Royal Society -tiedeakatemiassa, jossa järjestettiin ICSU:n (International Council of Science) eurooppalaisten jäsenten ryhmän ohjausryhmän kokous. Ohjausryhmää johtaa Tiedeakatemiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Olavi Nevanlinna ja ryhmän sihteerinä toimii pääsihteeri Päivi Tikka. Ohjausryhmän kokouksen agendalla oli muun muassa marraskuussa 2015 Pariisissa pidettävän, koko ICSU:n eurooppalaisten jäsenten ryhmän vuosikokouksen agendan pohtiminen ja ryhmän ensi vuoden toiminnan suunnittelu. Ensi vuotta leimaa erityisesti sihteeristövaltikan siirtyminen Sveitsiin, ja tätä siirtoa valmistelemme loppuvuoden Tiedeakatemiain neuvottelukunnan toimistolla.

ICSU:n eurooppalaisten jäsenten ryhmä on eurooppalaisten jäsenten oma aloite. Ryhmän tavoitteena on tarjota vapaamuotoinen, avoin keskustelufoorumi ICSU:n kansallisten, eurooppalaisten jäsenten välille sekä vahvistaa tätä kautta tiedeyhteisön kansainvälistä yhteistyötä. ICSU:n eurooppalaiset jäsenet ovat kokoontuneet vuodesta 2004, ja vuodesta 2011 lähtien ryhmällä on ollut toimintaa koordinoiva sihteeristö. Suomi, ts. Tiedeakatemiain neuvottelukunta, otti tuolloin tehtäväkseen ryhmän sihteeristötoiminnan pilotoinnin.

Sihteeristövuosien aikana muun muassa perustimme ryhmälle omat Internet-sivut, järjestimme ryhmän nimissä kolmipäiväisen konsultaatiotyöpajan Rio+20 kestävän kehityksen kokoukseen liittyen, kartoitimme eurooppalaista kansalliskomiteakenttää parhaiden käytäntöjen jakamiseksi sekä luonnollisesti vedimme läpi monet ohjausryhmän ja koko ryhmän kokoukset. Lisäksi koordinoimme yhteistyötä myös ICSU:n joka kolmas vuosi järjestettävien yleiskokousten aikana: on tärkeää, että suurissa kansainvälisissä yleiskokouksissa sekä eritoten kokousten yhteydessä pidettävissä äänestyksissä Eurooppa pitää huolta yhteisestä näkyvyydestä ja intresseistä.

Kansainvälisen yhteistyön koordinoiminen on antoisaa, mutta myös haastavaa. Varsinaiset suuret tulokset ja käytännön saavutukset saattavat olla hitaasti todennettavissa. Koordinaation ja suunnitelmallisuuden täysi puuttuminen on helpompi huomata. Neuvottelukunnassa uskommekin, että ryhmän ensimmäisenä sihteeristömaana olemme tehneet suuren, mutta osin näkymättömän työn perusinfrastruktuurin pystyttämisessä sekä yhteistyön toimintamuotojen testaamisessa. Nyt tehdyn pohjatyön siemenet alkanevat jo lähivuosina tuottaa satoa.

Lisätietoja neuvottelukunnan ICSU-yhteistyöstä löytyy kotisivuiltamme