Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas piti luennon ’tiede ilman rajoja’ Iso-Britannian tiedeakatemia Royal Societyssa 23.3.2015.

Luennon aiheina olivat tiedediplomatia, sekä tieteen rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kasvun edistäjänä. Moedas korosti Euroopan suurimman vahvuuden olevan eurooppalaisten monipuolinen lahjakkuus. Moedasin mukaan avoimuus on elintärkeää EU:n tulevaisuuden kannalta. ’Tiede ilman rajoja’ on jo tuonut uusia tieteellisiä avauksia ja Moedasin mukaan Euroopan pitäisikin olla uusien ideoiden ja aloitteiden testipaikka.

Vastoin esiinnoussutta kritiikkiä koskien uutta EFSI-innovaatiorahoitusinstrumenttia, Moedas väitti EFSIn lisäävän tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kokonaisrahoitusta. Tiedeakatemiain neuvottelukunta on monien muiden eurooppalaisten tiedeakatemiatoimijoiden tapaan kritisoinut suunniteltuja leikkauksia Horizon2020 -tutkimusrahoitusohjelmasta EFSIn hyväksi.