ALLEAn (All European Academies)  johtoryhmä on valinnut ALLEAn uusiksi varapuheenjohtajiksi professori Hubert Bockenin (Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts), professori Graham Caien (Royal Society of Edinburgh) sekä professori Krista Varantolan (Suomen Tiedeakatemiat). Uusien varapuheenjohtajien toimikausi kestää vuoteen 2020, jonka aikana he työskentelevät tiiviissä yhteistyössä ALLEAn puheenjohtaja Antonio Loprienon kanssa.

Krista Varantola on suomalainen professori emerita ja kielitieteilijä, jonka erityisalana on kääntämisen teoria ja käytäntö. Varantola toimii myös Jyväskylän yliopiston hallituksen sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Aiemmin Varantola on vaikuttanut mm. Tampereen yliopiston kanslerina ja rehtorina sekä rehtorien neuvoston puheenjohtajana.

Varantola oli keskeisesti mukana ALLEAn vuonna 2017 julkaiseman tutkimuseettisen toimintaohjeen The European Code of Conduct for Research Integrity – Revisited edition uudistamisessaHän toimi ohjeen laatineessa työryhmässä ALLEAn tutkimusetiikan pysyväiskomiteassa.

Suomen Tiedeakatemiat järjestää 14. marraskuuta 2018 ALLEAn seminaarisarjaan kuuluvan Europe on Test. Narratives of Union and Disunion – The Nordic Perspective -seminaarin. Avoin seminaari kerää huippututkijoita ympäri Eurooppaa keskustelemaan siitä, minkälaiset tarinat jäsentävät näkemystämme Euroopasta ja Pohjoismaista ja kuinka kansainvälinen muuttoliike ja populismin nousu vaikuttavat Euroopan ideaan.

Suomen Tiedeakatemiat on ALLEAn kansallinen jäsen.