ESO/B. Tafreshi (twanight.org).

Nuorten tutkijoiden osallistumista kansalliskomiteajärjestelmään kuuluvien katto-organisaatioiden hallinnollisiin kokouksiin kannustetaan ja siihen voidaan myöntää myös toimintatukea. Usein on kuitenkin niin, että järjestöjen kokouksiin voi sääntöjen mukaan osallistua vain meritoituneempi tutkija. Kattojärjestöissä on monia muitakin kanavia nuorten tutkijoiden osallistamiseen kansainväliseen yhteistyöhön. Näille sivuille on kerätty muutamia esimerkkejä.

FENS ylläpitää nuorille tutkijoille omaa vaihto-ohjelmaa: Young Researchers Exchange Programme (YREP)

IBRO:n erilaiset stipendit lyödät täältä

COSPARilla on useita nuoria tutkijoita tukevia instrumentteja, kuten Zeldovich -mitalit, Outstanding Paper Award, kapasiteetin kasvattamiseen tähtääviä työpajoja sekä COSPAR Capacity Building Fellowship -ohjelma.

Euroopan biokemian alan yhdistysten yhteistyöjärjestö FEBS järjestää vuosikokoustensa yhteydessä nuorten tutkijoiden foorumin

IUPAP myöntää palkintoja ansioituneille nuorille alan tutkijoille
IUGG:llä on nuorille tutkijoille suunnattuja tapahtumia, verkostoja ja konsultaatiotilaisuuksia.

Kansainvälinen kemian alan kattojärjestö IUPAC pitää omia konferensseja nuorille tutkijoille.
Euroopan kemian järjestö EuCheMS ylläpitää nuorten tutkijoiden verkostoa, joka toimii järjestön alaisena jaostona.

IUCr ylläpitää nuorille tutkijoille suunnattua infosivustoa
Alan kansainvälisellä järjestöllä INQUAlla on oma nuorten tutkijoiden ryhmä ECR
Alan kansainvälinen kattojärjestö myöntää kehittyvien maiden nuorille tutkijoille matka-apurahoja järjestön yleiskokouksiin
ICSU:n alaisella SCAR:illa on jo väitellyille nuorille tutkijoille suunnattu fellowship -ohjelma
Alan kansainvälinen kattojärjestö URSI myöntää yleiskokouksen yhteydessä tunnustuspalkintoja nuorille tutkijoille.
Sosiologian kansainvälisellä kattojärjestöllä on useita nuorille tutkijoille suunnattuja aktiviteetteja: kilpailuja, tapaamisia ja oma nuorten tutkijoiden verkosto.