book-283251_1280

Päätökset vuoden 2016 toimintatukipäätöksistä tehtiin Neuvottelukunnan kokouksessa 19.1.2016. Tukea haettiin 144110 euroa ja sitä myönnettiin 109985 euroa.

Neuvottelukunta valitsi vuodelle 2016 neljä kotimaisen toiminnan pilottihanketta. Rahoittamalla kansalliskomiteoiden kansainvälisten kokousmatkojen lisäksi komiteoiden kotimaisia hankkeita neuvottelukunta pyrkii vastaamaan kansalliskomiteoiden muuttuneisiin tarpeisiin, jotka tulivat ilmi vuoden 2015 kansalliskomitea-arvioinnin aikana. Neuvottelukunta pyytää pilottihankkeissa kiinnittämään erityishuomiota yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja siitä viestimiseen, mikä vuorostaan oli kansalliskomitea-arvioinnin aikana esiin tullut opetus- ja kulttuuriministeriön toive. Pilottihankkeista viestitään tarkemmin vuoden 2016 aikana.

Olemme ottaneet vuoden alusta käyttöön uuden KATU-toimintatukijärjestelmän, jonka kautta tapahtuu jatkossa toimintatukien hakeminen, raportointi sekä uusina asioina myös allekirjoitettujen sopimusten sähköinen palauttaminen ja kaikki hakemuksiin liittyvä viestintä. Vuoden 2016 päätökset ja allekirjoitettavat sopimuspohjat löytyvät nyt uudesta järjestelmästä.