whiteboard-one-plus-oneKansalliskomiteoiden vuoden 2015 toiminnan ja toimintatukien selvitykset oli raportoitava maaliskuun loppuun mennessä. Nyt selvitykset on käyty läpi neuvottelukunnassa ja raportit luovutettu eteen päin opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Vuoden 2015 raportointi oli ensimmäinen uudessa KATU-hakujärjestelmässä, joka avatttiin vuoden 2016 alussa. Uusi sähköinen hakujärjestelmä toimi moitteettomasti.

Lisäksi vuoden 2015 toimintatukien raportoinnissa oli uutta kysymys kansalliskomiteoiden toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Kysymyksellä pyritään tekemään näkyväksi kansalliskomiteoiden jo harjoittamaa toimintaa, kuten esimerkiksi kertomalla selkeäsanaisesti neuvottelukunnalle kansalliskomitean antamista julkilausumista tai komitean järjestämistä kotimaisista tilaisuuksista. Vastauksissa neuvottelukunta toivoi konkreettisia esimerkkejä.

Vuonna 2015 toiminta oli vilkasta, ja oheiseen liitedokumenttiin on kerätty kansalliskomiteoiden selvityksistä tähtihetkiä.

Kansalliskomiteoiden vuoden 2015 kohokohtiin kuuluivat mm.:

– Usea suomalaisen edustajan merkittävä luottamustehtävä kansainvälisessä katto-organisaatiossa, kuten Eeva Moilasen hallitusjäsenyys IUPHARissa, Seppo Meren IUIS-pääsihteeriys, Mikael Fogelholmin FENSin hallituksen jäsenyys ja Atte Korholan INQUAn PALCOMM-komission presidenttiys.

– Merkittävät kansalliset ja kansainväliset alan tapahtumat, kuten Suomen mekaniikkapäivät, Maailman merien päivänä järjestetty ”Terveet meret, terve planeetta” -seminaari, Helsingissä pidetty Tieteenhistorian ja filosofian unionin logiikan, metodologian ja tieteenfilosofian jaoston maailmankongressi & yleiskokous sekä FinCOSPAR -kokous.

– Future Earth Suomen kannanotto hallitusohjelmaan ja maaperätietelijöiden ministeri Tiilikaiselle luovuttama maaperäjulistus.

– Kahden nuoren tutkijan, Johanna Salmisen ja Ilona Riipisen, palkitseminen IUGG:n nuorten tutkijoiden palkinnolla.