kansiTiedeakatemiain neuvottelukunnan koordinoima kansalliskomiteajärjestelmä arvioitiin syksyn 2014 ja kevään 2015 välisenä aikana. Arvioinnin tukena toiminut arviointiryhmä julkaisi kymmenen suositusta, joiden se arvioi kehittävän kansalliskomiteajärjestelmää kokonaisuutena. Tiedeakatemiain neuvottelukunta pohti suosituksia perusteellisesti ja kirjoitti itselleen suositusten toimenpidesuunnitelman.

Keväällä 2016 valmistuneessa toimenpidesuunnitelmassa luetelluilla toimenpiteillä pyritään erityisesti

– jalkauttamaan kansainvälisillä areenoilla harjoitetun tiedejärjestöyhteistyön hedelmiä Suomeen, ja

– tekemään kansalliskomiteoiden työ sekä kansainvälinen tiedejärjestöyhteistyö näkyvämmäksi muille sidosryhmille.

Vuoden 2015 arvioinnissa kävi ilmi, että keskitetysti koordinoidulla kansalliskomiteajärjestelmällä on suomalaiselle tutkimusyhteisölle paljon suurempi vaikutus, kuin mitä komiteoille myönnettävän tuen euromääräinen taso antaa olettaa. Kansalliskomiteoille myönnettävä tuki on toiminnan kannalta merkittävä ja usein ainut tulonlähde kansainvälisten tiedejärjestöjen hallinto- ja luottamustehtävien hoitamiseen. Toimenpidesuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä onkin pyritty huomioimaan, että kansalliskomiteat hoitavat tehtäviään lähes poikkeuksetta talkootyönä. Järjestelmä pyritään siis pitämään edelleen mahdollisimman kevyenä ja kannustavana sen hyödyntäjille, ja suurin vastuu toiminnan kehittämisessä on neuvottelukunnalla sekä sen sihteeristöllä.

Toimenpidesuunnitelmassa mainittuja käytännön toimenpiteitä ovat mm. seuraavat asiat:

 • Sääntöuudistus
 • Viestinnän kehittäminen:
  • Kansalliskomiteoille kerätään työkalupakki (esimerkkejä muiden kansalliskomiteoiden hyvistä käytänteistä)
  • Kansalliskomitean edustajien matkakertomusten ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen neuvottelukunnan omassa viestinnässä
  • Kansainvälisten organisaatioiden nuoriin tutkijoihin liittyvät hankkeet kerätään neuvottelukunnan nettisivuille (toteutunut vuoden 2016 alkupuolella, hankkeisiin voi tutustua täällä)
 • KATU-järjestelmän mahdollisuuksien hyödyntäminen:
  • Luottamushenkilöiden seuranta ja heidän asiantuntemuksensa parempi hyödyntäminen
  • Lisätään vaatimus toimintasuunnitelmasta toimintatukihakuun (toteutunut 2016)
  • Lisätään kysymys yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta raportointiin ja toimintatukihakuun (toteutunut 2016)
  • Lisätään kysymys nuorten tutkijoiden aloitteista raportointiin, jotta niistä voidaan tiedottaa myös neuvottelukunnan kautta entistä tehokkaammin.

Lue arvioinnin suositusten toimenpidesuunnitelma tästä

Lisäksi voit tutustua seuraaviin dokumentteihin:

Arviointiraportti 2015

Lue vuonna 2015 julkaistu juttu arviointiprosessista

***

Tiedeakatemiain neuvottelukunta koordinoi suomalaista kansalliskomiteajärjestelmää ja tukee kansalliskomiteoiden työtä myöntämällä toimintatukia, kattamalla jäsenmaksuja kansainvälisissä tiedejärjestöissä sekä tarjoamalla neuvontaa ja tiedotusta.