Tiedeakatemioiden ja tieteellisten seurojen kansainvälisen ihmisoikeusverkoston (International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies) johtoryhmä on antanut lausunnon Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin antamasta seitsemän muslimienemmistöisen maan kansalaisten maahantulon kolmeksi kuukaudeksi keskeyttävästä asetuksesta.

Ihmisoikeusverkosto muistuttaa lausunnossaan YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden ensimmäinen helmikuuta antamasta lausunnosta, jonka mukaan asetus syrjii ihmisiä heidän kansallisuutensa perusteella ja asettaa ihmisiä vaaraan tulla palautetuiksi paikkoihin, joissa he ovat vaarassa tulla kidutetuiksi tai tulla kohdelluiksi muutoin epäinhimillisesti ja alentavasti. YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden lausunnon mukaan asetus on suoraan vastoin palauttamiskiellon periaatetta ylläpitäviä ihmisoikeussopimuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta.

Ihmisoikeusverkoston lausunnossa kiinnitetään huomio erityisesti asetuksen käynnissä olevalle kansainväliselle tiedeyhteistyölle aiheuttamaan vahinkoon ja tulevan yhteistyön vaarantumiseen. Lausunnon mukaan Yhdysvalloissa asuvat asetuksen piirissä olevista maista kotoisin olevat tutkijat eivät uskalla matkustaa kansainvälisiin tapaamisiin, eivätkä tutkijat, jotka ovat olleet ulkomailla asetuksen antamisen aikana, uskalla enää palata takaisin Yhdysvaltoihin.

Lausunnossa kehotetaan Yhdysvaltain hallitusta uudelleenarvioimaan 27. 1. 2017 annettu maahanmuuttoasetus ottaen huomioon kansainvälisen tiedeyhteistyön mittaamaton arvo. Lausunnossa kehotetaan myös yleisemmin Yhdysvaltain hallitusta uudelleenarvioimaan maahanmuuttopolitiikkaansa varmistaakseen politiikan yhteensopivuuden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa.

Tiedeakatemioiden ja tieteellisten seurojen kansainvälinen ihmisoikeusverkoston suomalaisena jäsenenä toimii Tiedeakatemiain neuvottelukunnan ihmisoikeuskomitea.

Network statement February 3, 2017