Kansainvälisen tiedekatemioiden ja tieteellisten seurojen ihmisoikeusverkoston (the International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies) johtoryhmä esittää huolensa Nicaraguan ihmisoikeusrikkomuksista.

Nicaraguassa on huhtikuussa 2018 alkaneissa protesteissa kuollut yli sata ja loukkaantunut useita satoja ihmisiä, joista valtaosa on opiskelijoita ja nuoria. Väkivaltaisuudet alkoivat mielenosoituksista hallitusta vastaan. Mielenosoitukset hajotettiin väkivaltaisesti, minkä jälkeen ihmiset ovat vaatineet presidentin eroa.

Interamerikkalaisen ihmisoikeuskomission (IACHR) alustavien havaintojen mukaan levottomuuksille on tyypillistä valtion turvallisuusjoukkojen ylimitoitettu voimankäyttö protestien purkamiseksi ja kansalaisten osallistumisen estämiseksi. Myös useat YK:n ihmisoikeusasiantuntijat ovat tuoneet esille mielenosoittajiin kohdistuvan väkivallan ja häirinnän. Turvallisuusjoukkojen toimet ovat ristiriidassa valtion kansainvälisten sopimusten mukaisten velvoitteiden kanssa, jotka takaavat Nicaraguan kansalaisten oikeudet elämään, vapauteen, sananvapauteen ja kokoontumisvapauteen.

Monet hyökkäyksistä ovat tapahtuneet yliopistokaupungeissa tai niiden ympärillä. Hyökkäyksistä raportoineet yliopistojen henkilökunnan jäsenet ovat joutuneet uhkailun ja häirinnän kohteiksi. Nicaraguan yliopistojen turvallisuuden heikkeneminen on jo ehtinyt vaikuttaa kielteisesti maan tutkimuksen ja koulutuksen tasoon ja tällä uhkaa olla haitallisia seurauksia koko Nicaraguan yhteiskunnalle.

Ihmisoikeusverkosto ilmaisee huolensa myös tiedoista, joiden mukaan osa julkisista sairaaloista on evännyt hätäavun mielenosoituksissa loukkaantuneilta ihmisiltä ja kieltäytynyt järjestämästä mielenosoituksissa kuolleiden ihmisten ruumiinavauksia kuolemansyyn varmistamiseksi.

Ihmisoikeusverkosto kehottaa Nicaraguan viranomaisia ​takaamaan sananvapauden ja kokoontumisvapauden toteutumisen Nicaraguassa ja lopettamaan väkivaltaisuudet, mielivaltaiset pidätykset, uhkaukset ja häirinnän, joilla estetään yksilöitä ilmaisemasta poliittisia mielipiteitään. Ihmisoikeusverkosto pyytää, että Nicaraguan viranomaiset ryhtyvät välittömiin toimiin, jotta terveydenhuoltoa tarvitsevat henkilöt pääsevät hoitoon ja kuolemansyyt tulevat asianmukaisesti tutkituiksi.

Ihmisoikeusverkosto kehottaa kaikkia maan kansalaisia ​​pidättäytymään tutkimuslaitoksiin ja korkeakouluihin kohdistuvista hyökkäyksistä, jotta opettajat ja opiskelijat voivat työskennellä turvallisesti.

Lopuksi ihmisoikeusverkosto pyytää, että Nicaraguan viranomaiset tutkivat tapahtuneet ihmisoikeusrikkomukset riippumattomasti ja avoimesti ja saattavat näihin syyllistyneet tahot vastuuseen.

Lausunto luettavissa ihmisoikeusverkoston kotisivuilta.

Suomen Tiedeakatemiat ovat Kansainvälisen tiedekatemioiden ja tieteellisten seurojen ihmisoikeusverkoston suomalainen jäsen.