Tiedeakatemioiden ja tieteellisten seurojen kansainvälinen ihmisoikeusverkosto (International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies) on julkaissut vetoomuksen koskien tutkijoiden asemaa Venezuelassa. Ihmisoikeusverkosto on huolestunut Venezuelaa riivaavien levottomuuksien vaikutuksesta Venezuelan tiedemaailmaan. Yliopisto- ja akatemiarakennuksia on ryöstetty ja tuhottu, aseistautuneet siviilit ja turvallisuusjoukot ovat vallanneet kampusalueita, tutkijoita on häiritty ja yliopistojen henkilökuntaa ja opiskelijoita pahoinpidelty näiden osallistuttua rauhanomaisiin mielenilmauksiin.

Samaan aikaan yliopistojen autonomiaa on kavennettu huolestuttavissa määrin koskien mm. virkanimityksiä, opiskelijavalintoja, hallintoa ja opetuksen suunnittelua. Yliopiston autonomian rapauttaminen on vastoin Venezuelan perustuslakia ja uhkaa tutkimuksen ja opetuksen laatua sekä kansainvälisen tiedeyhteistyön mahdollisuuksia.

Ihmisoikeusverkoston johtoryhmän jäsenet vetoavat Venezuelan hallitukseen, jotta tutkijoiden ja opiskelijoiden mahdollisuus jatkaa tutkimus- ja opetustyötä turvattaisiin. Johtoryhmän jäsenet vetoavat Venezuelan hallitukseen myös korkeakouluinstituutioiden autonomian turvaamisen puolesta, jotta tutkimuksen ja opetuksen korkea laatu mahdollistuisi myös tulevaisuudessa.

Tiedeakatemiain neuvottelukunnan ihmisoikeuskomitea on osallistunut Tiedeakatemioiden ja tieteellisten seurojen kansainvälisen ihmisoikeusverkoston toimintaan vuodesta 2005 lähtien.

Lue koko vetoomus täältä.