tiedeakatemioiden ja neuvottelukuntien kannanotosta