Tiedeakatemiain neuvottelukunnan Ihmisoikeuskomitea on huolestunut Uzbekistanin hallinnon hiljattain antamasta määräyksestä valtio-opin opetuksen kieltämiseksi. Perusteina kiellolle on mm. esitetty, että valtio-opin alalla ei ole tieteellistä metodologiaa ja alan kirjallisuus perustuu vain länsimaisiin teoksiin.

Ihmisoikeuskomitea on lähettänyt vetoomuskirjeen Uzbekistanin presidentti Islam Karimoville autoritääristen määräysten perumiseksi ja tieteenalan välittömäksi vapauttamiseksi.

Uzbekistanin hallinnolle osoitettu vetoomuskirje

Tiedeakatemiain neuvottelukunnan Ihmisoikeuskomitea keskittyy sellaisiin ihmisoikeusrikkomuksiin, jotka kohdistuvat erityisesti tieteentekijöihin. Komitean jäseniin kuuluu arvostettuja tieteentekijöitä: puheenjohtajana toimii professori Jukka Kekkonen sekä jäseninä professori Leila Haaparanta, professori Hannu Juusola, arkkiatri Risto Pelkonen, kansleri emerita Krista Varantola sekä professori Juha Vuori.

Lisätietoja Uzbekistanin tilanteesta ja Ihmisoikeuskomitean toiminnasta antaa komitean sihteeri Katri Rostedt