fire-alarm-2Kansainvälisen ihmisoikeusverkoston (International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies) toimeenpaneva komitea (Executive Committee) julkaisi 19.1.2016 julkisen kannanoton Turkin tilanteeseen liittyen.

Verkoston toimeenpanevan komitean jäsenet ovat huolissaan räjähdysherkästä Turkin tilanteesta ja siitä, että monet akateemiset tutkijat ovat joutuneet uhkausten kohteeksi ilmaistuaan julkisesti huolensa maan eteläosien tilanteesta.

Verkoston toimeenpaneva komitea tuomitsee uhkaukset, jotka kohdistuvat tiedotusvelvollisuuksiaan hoitavaan akateemiseen yhteisöön sekä muistuttaa Turkin viranomaisia yleismaailmallisesta oikeudesta mielipiteensä vapaaseen ilmaisuun.

Kannanotto on lähetetty useille Turkin viranomaisille.

 

***

The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies on tiedeakatemioiden ja tieteellisten seurojen kansainvälinen yhteistyöverkosto, joka edistää tieteentekijöiden ihmisoikeuksia ja lisää tietoisuutta ihmisoikeusasioista tiedeyhteisön piirissä.

Tiedeakatemiain neuvottelukunnan nimeämä ihmisoikeuskomitea hoitaa yhteyksiä verkostoon ja kirjoittaa aktiivisesti vetoomuksia ihmisoikeusloukkauksien kohteiksi joutuneiden tutkijoiden puolesta.