Tieteentekijöiden kansainvälinen ihmisoikeusverkosto on julkaissut 25.7.2016 julkisen kannanoton liittyen tieteentekijöiden asemaan Turkissa heinäkuun vallankaappausyrityksen jälkeen.

Verkoston toimeenpanevan komitean jäsenet ilmaisevat huolensa tieteentekijöiden oikeuksia loukkaavien toimien lisääntymisestä Turkissa. Vallankaappausyrityksen jälkeisinä päivinä tieteentekijöiden matkustamista on rajoitettu ja ulkomailla oleskelevia turkkilaisia tieteentekijöitä on pyydetty palaamaan Turkkiin. Yli 1500 dekaania on pyydetty jättämään eroanomuksensa ja satoja tieteentekijöitä on pidätetty virastaan. Nämä toimet ovat tapahtuneet osana laajempaa yhteiskunnallista kuriinpanoa, johon on kuulunut joukkopidätyksiä ja joukkoirtisanomisia valtion viroista.

Verkoston toimeenpanevan komitean jäsenet tunnistavat kansallisen turvallisuuden legitiimiksi tavoitteeksi, mutta muistuttavat että sitä ei tule tavoitella kansalaisten perusoikeuksien kustannuksella tai hyökkäämällä akateemisen vapauden periaatteita vastaan. Turkin hallitus on julistanut kolmen kuukauden hätätilan, joka saattaa merkitä poikkeamista Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisista velvoitteista. Euroopan ihmisoikeussopimus velvoittaa tässäkin tilanteessa Turkkia huolehtimaan siitä, että yksilöiden vapauksien ja oikeuksien rajoitukset tapahtuvat vain ”siinä laajuudessa kuin tilanne välttämättä vaatii” ja ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Verkoston toimeenpaneva komitea pyytää Turkin hallitusta varmistamaan, etteivät kansallisen turvallisuuden nimissä aloitetut toimet ole ristiriidassa valtion kansainvälisen oikeuden mukaisten velvoitteiden kanssa.