Suomen Tiedeakatemiain ja yhteistyökumppaneiden julkaisuja

Tällä sivulla on Suomen Tiedeakatemiain omia sekä keskeisten kansainvälisten ja suomalaisten yhteistyökumppaneiden julkaisuja. Näitä kumppaneita ovat mm. EASAC, IAP, suomalaiset tiedeakatemiat, ALLEA, ISC, CAETS, Euro-CASE, UAI ja International Human Rights Network.

29.10.2020

EASAC: Transformative change and post-COVID-19 priorities

Raportissa tarkastellaan ihmiskunnan tarpeita suhteessa planeettamme kapasiteettiin, ja tämän epäsuhdan aiheuttamaa tarvetta järjestelmätason muutoksille. EASAC tarjoaa konkreettisia toimenpidesuosituksia, jotka ovat yhteiskuntaan, talouteen ja teknologiaan liittyviä.
Julkaisija: European Academies’ Science Advisory Council (EASAC)
Lataa julkaisu
29.09.2020

EASAC: Hydrogen and Synthetic Fuels

Jotta päästäisiin tavoitteisiin hiilineutraaliudesta, EU:n tulisi ottaa globaalia johtajuutta uusiutuvan vetyenenergian tuotannossa ja lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön tukeminen, EASAC huomauttaa tuoreessa kommentaarissaan.
Julkaisija: European Academies’ Science Advisory Council (EASAC)
Lataa julkaisu
16.06.2020

IAP input into the UNESCO Open Science Recommendation

Tiedeakatemioiden maailmanlaajuinen yhteistyöjärjestö IAP antaa 21 suositusta tieteen avoimuuden edistämiseksi. IAP kommentoi julkilausumallaan UNESCO:n avoimen tieteen ohjelmaa.
Julkaisija: InterAcademy Partnership (IAP)
Lataa julkaisu
01.06.2020

EASAC ja FEAM: Challenges and potential in regenerative medicine

Asiantuntijat varoittavat malttamattomuudesta regeneratiivisen eli kudosta korjaavan lääketieteen sovellusmahdollisuuksia kohtaan. Raportin mukaan liian löyhät lupaprosessit uhkaavat vaarantaa potilasturvallisuuden.
Julkaisija: European Academies’ Science Advisory Council (EASAC), Federation of European Academies of Medicine (FEAM)
Lataa julkaisu
27.05.2020

ALLEA: A snapshot of Climate Change Education Initiatives in Europe: Initial findings and implications for future Climate Change Education

Ilmastokasvatuksessa tulisi keskittyä lieventämisen ja sopeutumisen näkökulmiin sekä ilmasto-oikeuden kysymyksiin, linjataan ALLEA:n raportissa.
Julkaisija: The European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA)
Lataa julkaisu
04.05.2020

ALLEA ja FEAM: Statement on Migration and Health

Maahanmuuttajien pääsyä hoitoon ja terveydenhuoltojärjestelmiin on helpotettava, linjaavat ALLEA ja FEAM yhteisessä julkilausumassaan.
Julkaisija: The European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA) ja The Federation of European Academies of Medicine (FEAM)
Lataa julkaisu
11.03.2020

EASAC: Packaging Plastics in the Circular Economy

Muovikriisin ratkaisu edellyttää systeemistä muutosta, esitetään EASAC:n raportissa. Raportissa kartoitetaan kiertotalousajattelun mahdollisuuksia muovikriisin ratkaisemiseksi ja esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia EU:n lainsäätäjille.
Julkaisija: European Academies’ Science Advisory Council (EASAC)
Lataa julkaisu
07.11.2019

Tiedeakatemiat varoittaa perinteisen kiinalaisen lääketieteen sääntelemättömästä käytöstä

FEAM ja EASAC varoittavat kannanotossaan perinteisen kiinalaisen lääketieteen sääntelemättömästä käytöstä. Kannanotto on laadittu vastauksena Maailman terveysjärjestön WHO:n linjaukseen sisällyttää perinteinen kiinalainen lääketiede osaksi WHO:n tautiluokituksia ja diagnostiikkaa.
Julkaisija: Federation of European Academies of Medicine (FEAM), European Academies’ Science Advisory Council (EASAC)
Lataa julkaisu
10.10.2019

ALLEA: Delivering Horizon Europe Statement

The European Federation of Academies of Sciences and Humanities julkaisi Euroopan komissiolle osoitetun lausunnon koskien Horizon Europe -ohjelmaa. Lausunto sisältää konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka ohjelmassa tulisi huomioida tieteen erinomaisuuden, reiluuden ja avoimuuden periaatteet.
Julkaisija: ALLEA
Lataa julkaisu
04.06.2019

EASAC: The Imperative of Climate Action to protect Human Health in Europe

Euroopan tiedeakatemiat EASAC esittelee raportissaan ilmastonmuutoksen suoria ja epäsuoria vaikutuksia inhimilliseen terveyteen ja esittää suosituksia terveyshaittojen minimoimiseksi.
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu
20.03.2019

EASAC: Decarbonisation of Transport

EASAC antaa raportissa Decarbonisation of Transport suosituksensa, joiden avulla liikenteen päästöjä voidaan tehokkaasti pienentää sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu
12.09.2018

Engaging with Human Rights in the National Academy Context

Kansainvälisen tutkijoiden ihmisoikeusverkoston toimintaohje painottaa kekseliäitä ja monipuolisia tapoja, joilla kansalliset akatemiat edistävät ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan.
Julkaisija: International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies
Lataa julkaisu
05.07.2018

IAP for Health: ‘A Call for Action to Tackle the Growing Burden of Dementia’

Lausunnossaan IAP for Health muistuttaa, että maailman väestö ikääntyy nopeasti. Korkean iän ollessa suurin tunnettu dementian riskitekijä, dementiasta kärsivien ihmisten määrän odotetaan vuoteen 2050 mennessä lähes kolminkertaistuvan.
Julkaisija: IAP for Health
Lataa julkaisu
01.02.2018

EASAC: Negative emission technologies: What role in meeting Paris Agreement targets

EASAC:in raportti tukee näyttöä siitä, että hiilidioksidin talteenottoteknologioilla ei kyetä poistamaan hiilidioksidia ilmakehästä YK:n kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n mallinnusten mukaisesti.
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu
20.09.2017

EASAC: Homeopathic products and practices: assessing the evidence and ensuring consistency in regulating medical claims in the EU

”Homeopaattisten tuotteiden väitetyt vaikutusmekanismit ovat perättömiä”, todetaan Euroopan tiedeakatemioiden neuvoston (EASAC) selvityksessä.
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu
19.06.2017

EASAC: Valuing Dedicated Storage in Electricity Grids

”Euroopan unionin energiapolitiikassa tulee nykyistä paremmin varautua sähkön varastoinnin tuottamaan lisäarvoon samoin kuin sen rajoitteisiin”, todetaan tuoreessa EASAC:n (European Academies’ Science Advisory Council) raportissa.
Julkaisija: European Academies Science Advisory Council
Lataa julkaisu
31.05.2017

ICSU: A Guide to SDG Interactions: From Science to Implementation

ICSU:n raportti YK:n asettamien, vuoteen 2030 ulottuvien kestävän kehityksen tavoitteiden keskinäisistä vuorovaikutussuhteista.
Julkaisija: International Council for Science
Lataa julkaisu
16.05.2017

EASAC: Multi-functionality and Sustainability in the European Union’s Forests

Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestön EASAC:in tuoreessa raportissa tarkastellaan eurooppalaisen metsänhoidon ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia metsän eri käyttömuotojen kannalta.
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu
11.05.2017

Tieteen ja ihmiskunnan hyväksi – Tiedeakatemiain neuvottelukunnan edustajat kansainvälisissä tiedeyhteistyötehtävissä vuonna 2016

Raportissa 12 suomalalista tutkijaa esittelee toimintaansa kansainvälisten tiedejärjestöjen johtoelimissä ja työryhmissä.
Julkaisija: Tiedeakatemiain neuvottelukunta
Lataa julkaisu
02.02.2017

ALLEA: The European Code of Conduct for Research Integrity

All European Academies (ALLEA) on julkaissut tutkimuseettisen toimintaohjeen The European Code of Conduct for Research Integrity. Toimintaohjetta kehitetään jatkuvasti ja se arvioidaan 3-5 vuoden välein.

Tiedeakatemiain neuvottelukunta on ALLEA:n suomalainen jäsen.
Julkaisija: All European Academies (ALLEA)
Lataa julkaisu

EASAC: Genome editing: scientific opportunities, public interests and policy options in the European Union

EASAC:in uusi raportti neuvoo, kuinka Euroopan päätöksentekijöiden tulisi lähestyä uraauurtavaa kasvien, eläinten, ihmisten ja mikrobien tutkimusta.
Julkaisija: European Academies’ Science Advice Council (EASAC)
Lataa julkaisu
24.11.2016

EASAC: Indicators for a Circular Economy

Raportti pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, minkälaisia mittareita Euroopan unionin olisi käytettävä, jotta kehitys kohti kiertotaloutta ei vaarantuisi.
Julkaisija: European Academies’ Science Advice Council (EASAC)
Lataa julkaisu
24.11.2016

EASAC: Priorities for Critical Materials for a Circular Economy

Raportti pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, kuinka EU:ssa olisi valmistauduttava kriittisten materiaalien vähentyvään määrään tulevaisuudessa.
Julkaisija: European Academies’ Science Advice Council (EASAC)
Lataa julkaisu
05.10.2016

Petra Autio: Vaikuttavaa yhteistyötä – Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainväliset tiedejärjestöjäsenyydet

Tohtori Petra Aution raportti tarkastelee Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainvälistä tiedejärjestöyhteistyötä ja sen vaikuttavuutta. Raportin mukaan suomalaisten vaikutusmahdollisuudet kansainvälisissä tiede-elimissä ovat hyvät ja vaikutusmahdollisuuksia myös hyödynnetään tehokkaasti.
Julkaisija: Tiedeakatemiain neuvottelukunta
Lataa julkaisu

Panu Nykänen: Teknillisten tieteiden akatemioiden liittyminen Tiedeakatemiain neuvottelukuntaan

Panu Nykänen kirjoittaa Teknillisten tieteiden akatemioiden liittymisestä Tiedeakatemiain neuvottelukuntaan ja kuvaa kokoonpanon vakiintumiseen liittynyttä tiedepoliittista keskustelua. Nykäsen artikkeli on julkaistu Tieteessä tapahtuu -lehdessä 4 / 2016.
Julkaisija:
Lataa julkaisu
05.10.2010

Olli Lehto: 35 vuotta tiedeakatemioiden yhteistyötä

Lehto kuvaa neuvottelukunnan edeltäjän perustamiseen johtanutta tietä. Lehdon esitelmä on pidetty kansalliskomiteatapaamisessa 5.10.2010 ja julkaistu Tieteessä tapahtuu -lehdessä 8/2010: http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/3796/3586
Julkaisija: Olli Lehto, Tieteessä tapahtuu -lehti
Lataa julkaisu
13.04.2016

EASAC kannanotto öljyntuotannon kasvihuonekaasupäästöistä

Polttoaineen jalostaminen öljyhiekasta aiheuttaa erilaiset päästöt kuin tavanomainen öljyntuotanto, ja päästöissä on eroja myös tuotantotavan sisällä. EASACin (European Academies Science Advisory Council) kannanotto "Greenhouse gas footprints of different oil feedstocks" pohtii näitä kysymyksiä (EN)
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu
25.01.2016

EASAC/JRC-raportin referaatti: Merien kestävä käyttö muuttuvien valtamerten aikakaudella

EASAC ja JRC (Euroopan komission Joint Research Centre) ovat julkaisseet yhteisen meriraportin "Marine Sustainability in an age of...", joka on ladattavissa kokonaisuudessaan julkaisuissa. Ohessa on myös ladattavissa raportista tehty kaksisivuinen, suomenkielinen referaatti.

(FI)
Julkaisija: Tiedeakatemiain neuvottelukunta (kääntäjä)
Lataa julkaisu
25.01.2016

EASAC/JRC-raportti: Marine Sustainability in an age of changing oceans and seas

EASAC ja JRC (Euroopan komission Joint Research Centre) ovat julkaisseet yhteisen meriraportin. Professori Jorma Kuparinen Helsingin yliopistosta osallistui raportin laatimiseen.

(EN)
Julkaisija: EASAC, JRC (Joint Research Centre)
Lataa julkaisu
25.11.2015

EASACin kommentaari kiertotaloudesta

EASACin kommentaari kiertotaloudesta antaa monitieteellistä taustatietoa kiertotaloudesta poliittisen päätöksenteon pohjaksi. VATTin ylijohtaja Anni Huhtala osallistui kommentaarin valmisteluun Tiedeakatemiain neuvottelukunnan nimittämänä edustajana.

(EN)
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu

Future Earth Suomi kansalliskomitean yvv-opas

Future Earth Suomi (FES) on globaalimuutostutkimuksen kansalliskomita, jonka toiminnan lähtökohtana on tutkimuksen ja toiminnan suunnittelu tutkijoiden ja tutkimustiedon käyttäjien yhteistyönä. FES on laatinut vuorovaikutusoppaan, joka antaa toimintasuosituksia tutkimuksen yhteissuunnitteluun.
Julkaisija: Future Earth Suomi kansalliskomitea (Iina Koskinen ja Tanja Suni)
Lataa julkaisu
19.10.2015

EASAC-kannanotto: Ilmastonmuutos ja kriittiset päätökset

EASAC-kannanotossa tuodaan esille Pariisin ilmastoneuvotteluiden osalta tärkeitä tieteen kysymyksiä. Viimeaikainen tutkimus joidenkin ilmastollisten muutosten etenevän aiemmin ennustettua nopeamman. EASAC kehottaa EU-jäsenvaltioita ottamaan aktiivisen roolin ilmastoneuvotteluissa.

(EN)
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu
19.10.2014

Gain of function -raportti virologian alalta

EASACin Gain of function -raportti tarkastelee virologiassa tehtävää virusten mutaaatiotutkimusta ja tämän kaltaisen tutkimuksen mahdollisia hyötyjä ja riskejä. Raportti sisältää myös suosituksia tutkimuksen riskiarvioinnille.

(EN)
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu
09.09.2015

Kansalliskomiteajärjestelmän arviointi

Tiedeakatemiain neuvottelukunta koordinoi ja tukee Suomen kansalliskomiteajärjestelmää suomalaisen tieteen kansainvälistymisen kehittämiseksi. Järjestelmästä tehtiin arviointi syksyn 2014 ja kevään 2015 välisenä aikana. Raportti sisältää suositukset järjestelmän kehittämiseksi.
Julkaisija: Tiedeakatemiain neuvottelukunta
Lataa julkaisu
13.07.2015

Uudet kasvinjalostuksen tekniikat

EASACin lausunto, joka korostaa kasvinjalostuksen innovaatioiden kriittistä tärkeyttä EU:n tavoitteille koskien maataloutta sekä ruokaturvaa. Lausunto sisältää politiikkasuosituksia.

(EN)
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu
08.06.2015

Merien kestävä kehitys

EASACin ja JRCn meriraportin tiivistelmä. Raportti sisältää suosituksia erilaisten meriin kohdistuvien hallintakeinojen integroimiseksi johdonmukaisen eurooppalaisen meripolitiikan kehittämiseksi. Raportin suositusten joukossa on myös esitys virtuaalisesta eurooppalaisesta meriyliopistosta.

(EN)
Julkaisija: EASAC, JRC
Lataa julkaisu
27.04.2015

Future Directions for Scientific Advice in Europe

Esseitä tieteellisen neuvonannon tulevaisuudesta Euroopassa. Kirjoittajina mm. Anne Glover, Kari Raivio, Ulrike Felt, Robert Madelin, Andy Stirling, Vladimír Šucha ja Jos van der Meer.
Julkaisija: Euroopan komissio; Cambridgen yliopiston; SPRU, Sussexin yliopisto; Stiftung Mercator
Lataa julkaisu
08.04.2015

Ekosysteemipalvelut, maatalous ja neonikotinoidit

EASACin raportti neonikotinoideista (kemialliset yhdisteitä, joita käytetään tuhohyönteisten torjunnassa), joiden epäilty osuus mehiläisten joukkokadossa on saanut huomiota. Raportissa esitetään, että niiden käyttö vaikuttaa myös muilla tavoin pölytykseen ja laajemmin biodiversiteettiin.

(EN)
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu
16.03.2015

Suuret ideat tiedekasvatuksessa ja -opetuksessa

Tässä IAP:n julkaisussa tuodaan esille huoli tiedekoulutuksen sisällöistä: monissa maissa sisätöjä on liikaa ja niihin liittyvät ulkoamuistamiseen perustuva arviointi. Opetuksessa ei korostu riittävästi käytännönläheinen oppiminen.

(EN)
Julkaisija: IAP:n tiedekasvatus ja -koulutusohjelma SEP
Lataa julkaisu
10.03.2015

Talouskasvu ja kestävä kehitys

Suomalaisen Tiedeakatemian kannanotto koskien talouskasvua ja kestävää kehitystä.

Tekijät: prof. Markku Ollikainen (Ympäristöekonomia, Helsingin yliopisto) ja prof. Matti Pohjola (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu).

(FI)
Julkaisija: Suomalainen Tiedeakatemia
Lataa julkaisu
13.11.2014

Liuskekaasun vesisärötys

EASACin kannanotto koskien kolmea julkisessa keskustelussa esiin noussutta huolenaihetta Euroopan liuskekaasuvarantojen hyödyntämisessä.

Kannanotossa varoitetaan, että vesisärötys ei tule tarjoamaan ratkaisua Euroopan energiaturvaan tai pyrkimyksiin vähentää kasvihuonepäästöjä.

(EN)
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu
01.10.2014

Antimikrobilääkkeiden kehitys

EASACin kannanotto mahdollisuuksista ja haasteista liittyen antimikrobilääkkeiden innovaatioihin.

(EN)
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu
10.09.2014

Eurooppalainen avaruustutkimus

EASAC-julkaisu, jossa esitellään avaruustutkimuksen mahdollisia hyötyjä muulle tutkimukselle ja argumentteja avaruuslentoja koskien.

(EN)
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu
10.03.2014

Riskit kasviterveydelle

Julkaisu koskien kasviterveyttä ja -sairauksia. Julkaisu sisältää tutkimuksiin pohjautuvat suositukset kasviterveyden edistämisestä. Tiedeakatemiain nimeämät edustajat prof. Jari Valkonen Helsingin yliopistosta ja akatemiaprof. Eva-Mari Aro Turun yliopistosta olivat mukana raportin teossa.

(EN)
Julkaisija: EASAC
Lataa julkaisu