27 huhtikuuta 2015 julkaistiin Future Directions for Scientific Advice in Europe -esseekokoelma (toim. James Wilsdon ja Robert Doubleday). Yhteisjulkaisun taustalla ovat: Cambridgen yliopiston Centre for Science and Policy; Sussexin yliopiston Science Policy Research Unity (SPRU); Euroopan komissio; ja Stiftung Mercator. Julkaisu liittyy läheisesti tieteellisten neuvonantajien kansainvälisen verkoston (International Network for Government Science Advice, INGSA) toimintaan. Suomea julkistustilaisuudessa edusti kansleri emeritus Kari Raivio, joka on myös yksi esseekokoelman kirjoittajista.

Tieteellinen neuvonanto ja tutkimusperustainen päätöksenteko ovat olleet vahvasti esillä Euroopassa viime vuosina, mutta mm. Euroopan maiden monimuotoisuus on tehnyt unionin laajuisen tiedeneuvontajärjestelmän suunnittelusta haastavaa. Tammikuussa 2015, presidentti Juncker antoi komissaari Moedasin tehtäväksi selvittää tapoja parantaa Euroopan komission tieteellistä neuvonantoa. Moedasilta odotetaan esitystä aiheesta kesään 2015 mennessä.

Future Directions for Scientific Advice in Europe -esseekokoelmassa tuodaan esille tutkijoiden ja päätöksentekijöiden näkemyksiä tieteellisen neuvonannon haasteista ja tulevaisuudesta Euroopassa. Julkaisun kirjoittajia ovat mm. Anne Glover, Ulrike Felt, Robert Madelin, Andy Stirling, Vladimír Šucha ja Jos van der Meer.

Lataa julkaisu tästä linkistä.