Tiedeakatemioiden ja tieteellisten seurojen kansainvälinen ihmisoikeusverkosto (International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies) esittää vakavan huolensa Turkin lääketieteellistä seuraa Turkish Medical Associationia (TMA) vastaan kohdistetusta painostuksesta ja häirinnästä. Painostus on seurausta TMAn 24. tammikuuta 2018 esittämästä rauhanvetoomuksesta ja lausunnosta koskien siviiliväestöön kohdistuvaa uhkaa Syyriassa sijaitsevan Afrinin alueella.

TMAn antaman lausunnon ja vetoomuksen julkaisemisen jälkeen seuran jäsenistöä ja sen johtohenkilöitä on uhattu väkivallalla puhelimitse, viestein, julkisin kirjoituksin ja sosiaalisen median kautta. He ovat kokeneet uhkaa myös puolisotilaallisten järjestöjen taholta. Ihmisoikeusverkosto esittää vakavan huolensa tapahtumista ja pyytää Turkin hallitusta takaamaan välittömästi lääketieteellisen seuran jäsenten turvallisuuden.

Ihmisoikeusverkosto esittää huolensa myös poliisin järjestämästä ratsiasta TMAn toimistolla 30. tammikuuta. Ratsiassa pidätettiin kaikki 11 TMAn neuvoston jäsentä. Jäsenet joutuivat Ankaran syyttäjänviraston rikosoikeudelliseen kuulusteluun koskien 24. tammikuuta annettua vetoomusta. Vetoomus kuuluu kuitenkin selkeästi siviilioikeudellisten ja poliittisten oikeuksien turvaamista koskevan sopimuksen alle. Myös Turkki on vahvistanut kyseisen sopimuksen. Ihmisoikeusverkosto kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan TMAn vetoomuksen allekirjoittamiseen liittyvien oikeudellisten prosessien lopettamisesta, ja TMAn edustajien välittömästä vapauttamisesta.

Lue koko vetoomus täältä.