Maailman suurimman luonnontieteellisen järjestön International Council for Sciencen (ICSU) ja maailman suurimman yhteiskunta- ja ihmistieteellisen järjestön International Social Science Councilin (ISSC) jäsenet äänestivät järjestöjen yhdistymisvalmisteluiden jatkamisen puolesta Oslossa 24. lokakuuta 2016.

Yhdistymisvalmisteluiden jatkumiseen vaadittiin kummankin järjestön jäsenten yksinkertainen enemmistö. ICSU:n jäsenistä 76 prosenttia ja ISSC:n jäsenistä 87 prosenttia äänesti yhdistymisvalmisteluiden jatkumisen puolesta.

ISSC:n puheenjohtaja Alberto Marinelli kuvaili päätöstä suureksi hetkeksi tieteelle. ”ISSC:n ja ICSU:n yhdistyminen on johdonmukainen seuraus lisääntyneestä yhteistyöstä organisaatioiden välillä ja yleisestä tieteellisestä kehityksestä viimeisten vuosikymmenten aikana. Yhdistyminen poistaa monia yhteistyötä haitanneita rakenteellisia ongelmia ja luo ennennäkemättömän mahdollisuuden kehittää tieteentekijöiden ja sidosryhmien välistä yhteistyötä ja kompetenssia vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin.”

Myös ICSU:n puheenjohtaja Gordon McBeal kehui päätöstä: ”ICSU on jo kauan edustanut maailman huippua tieteessä niin yksittäisten tieteenalojen kuin tieteidenvälisyyden alalla. Tarkoituksenamme on hyödyntää tätä osaamista maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen. Äänestystulos yhdistymisen puolesta vahvistaa tätä visiota. Yhdistyneenä elimenä olemme vahvempia kohtaamaan tämän vuosisadan haasteet ja laajemman jäsenmäärän ansiosta uusi järjestö kykenee toimimaan entistä kattavammin kansainvälisen tieteen äänenä.”

Oslossa äänestettiin periaatepäätöksestä yhdistää kaksi järjestöä ja perustaa muutostyöryhmä tuottamaan täsmällisen muutossuunnitelman pitäen sisällään uuden organisaation juridiset edellytykset, johtosääntö ja hallintorakenne.

ICSU:n ja ISSC:N jäsenet äänestävät muutostyöryhmän ehdotuksesta ICSU:n 32. Yleiskokouksessa Taipeissa lokakuussa 2017. Mikäli jäsenet kannattavat ehdotusta, uuden järjestön perustamiskokous on suunniteltu pidettäväksi lokakuussa 2018.

Suomi on ollut aktiivisena toimijana yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa ajamassa humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen mukaan tuomista ICSU:un. Vuoden 2014 yleiskokouksessa ICSU:n eurooppalaisten jäsenten ryhmä, jonka sihteeristönä TANK toimi, jätti puheenjohtajansa Olavi Nevanlinnan johdolla kirjallisen kysymyksen ICSU:n hallitukselle siitä, millä konkreettisilla tavoilla se aikoo edistää tiedejärjestöyhteistyötä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen kanssa.