Neuvottelukunta hoitaa Kansainvälisen tiedeneuvosto ICSU:n eurooppalaisten jäsenten ryhmän sihteeristöä kuluvan vuoden loppuun. Sihteeristön vetovastuu siirtyy alkuvuodesta 2016 viiden vuoden jälkeen Sveitsiin, Swiss Academy of Sciences and Arts -tiedeakatemiaan. Nyt Pariisissa Simone and Cino del Duca -säätiön tiloissa pidetty ryhmän vuosikokous sekä vuosikokouksen yhteydessä kokoustettu ohjausryhmä olivat neuvottelukunnan toimistolle viimeiset sihteeristövetovastuussa.

Tärkeimpinä teemoina vuosikokouksessa näyttäytyivät Future Earth sekä globaalin ICSU:n uuden strategian valmistelu ja sen muotoutumiseen vaikuttaminen. ICSU:n vuosien 2018-2023 strategiaa pohditaan parhaillaan ICSU:n sihteeristössä. Ensimmäinen ICSU:n jäsenille suunnattu avoin palautemahdollisuus aukeaa todennäköisesti loppuvuodesta 2016. Vuosien 2018-2023 lopullinen strategiasuunnitelma käsitellään vuoden 2017 ICSU:n yleiskokouksessa Taiwanin Taipeissa 19.-27.10.2017. Aikataulun puolesta lopullisen version strategiasta on oltava valmis siis keväällä 2017. Eurooppalaisen ryhmän uusi sihteeristömaa Sveitsi pyrkiikin valmistelemaan eurooppalaisen ryhmän panoksen strategiaprosessiin jo kevään 2016 aikana, jotta se pystytään hyödyntämään jäsenkonsultaatiossa syksyllä 2016.

Eurooppalaisten jäsenten vuosikokouksessa ICSU:n tulevaisuuden suunnitelmia esitellyt toiminnanjohtaja Heide Hackmann pyysi eurooppalaisilta jäseniltä erityisesti näkemyksiä niihin tulevaisuuden haasteisiin, joihin ICSU:n kaltaisen toimijan tulisi vastata. Suuria kysymyksiä ovat mm.
– Mihin tarvitsemme tutkimukselle maailmanlaajuisen äänen?
– Mitä (mitattavaa) vaikutusta ICSU voi saada aikaan?
– Mitä ovat tulevaisuuden globaalit haasteet?
– Mitkä ovat ICSUn keinot haasteisiin vastaamiseksi?

Neuvottelukunnan pääsihteeri Päivi Tikka toivoi ICSU:lta parempaa ruohonjuuritason osallistuttamista toimintaansa: kansallisille jäsenille ja jäsenunioneille tulee tarjota konkreettisia mahdollisuuksia toimia ICSU:ssa. Tätä kautta ICSU saataisiin myös näkyvämmäksi organisaatioksi akateemisille yhteisöille.

Eurooppalaisille tärkeinä teemoina mainittiin mm. tutkijoiden vapaa liikkuvuus, nuorten tutkijoiden tukeminen ja ICSU:n näkyvyys Euroopassa.

Future Earthin viimeisimmistä kuulumisista päivityksen antoivat globaalin Future Earth hubin Sandrine Paillard ja Future Earth European Regional Centren Peter Liss. Future Earth pyritään entistä paremmin jalkauttamaan alueellisesti perusteilla olevien Knowledge Action Networksien sekä alueellisten keskusten ja komiteoiden avulla. Samalla kun globaalin Future Earthin rakenteet ovat vielä osin kesken, myös kansallisia komiteoita on perustettu suhteellisen vähän. Future Earthin monitieteellisten ja useat toimijat yhteen kokoavien kansalliskomiteoiden perustaminen ei ole ollut kansallisesti helppo tehtävä, ja prosessi on esimerkiksi Briteissä kestänyt jo 5 vuotta. Suomen Future Earth kansalliskomitea saatiin vakiintuneiden yhteistyörakenteiden ansiosta aikoinaan perustettua nopeasti ja se on monia muita maita sekä alueellisia toimijoita aikaansa edellä. Suomen etu on hyvin toimiva kansalliskomiteajärjestelmä sekä toimintaa koordinoiva Tiedeakatemiain neuvottelukunta, joka mahdollistaa suomalaisten tiedeakatemioiden yhteistyön ja tarjoaa pysyvän yhteistyöareenan.

Ohjausryhmää sekä vuosikokousta johti Pariisin kokouksessa Tiedeakatemiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Olavi Nevanlinna. Ohjausryhmän sekä vuosikokouksen sihteerinä toimi pääsihteeri Päivi Tikka. Pääsihteeri Päivi Tikka ja neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Olavi Nevanlinna jatkavat ohjausryhmässä vielä vuoden 2017 loppuun past-presidency -hengessä.

Seuraaviksi ohjausryhmän kokouspäiviksi ehdotettiin joko 31.3.-1.4.2016 tai 7.-8.4.2016. Kevään ohjausryhmän kokous pidetään Bernissä, Sveitsissä. ICSU:n eurooppalaisten jäsenten vuosikokous 2016 järjestetään Dublinissa, Irlannissa, 14.-15.11.2016.

***ICSU:n eurooppalaisten jäsenten ryhmä on eurooppalaisten jäsenten oma aloite. Ryhmän tavoitteena on tarjota vapaamuotoinen, avoin keskustelufoorumi ICSU:n kansallisten, eurooppalaisten jäsenten välille sekä vahvistaa tätä kautta tiedeyhteisön kansainvälistä yhteistyötä. ICSU:n eurooppalaiset jäsenet ovat kokoontuneet vuodesta 2004, ja vuodesta 2011 lähtien ryhmällä on ollut toimintaa koordinoiva sihteeristö.***