International Council for Science (ICSU) on ottanut kantaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin antamaan maahanmuuttoa koskevaan asetukseen, joka keskeyttää seitsemän muslimienemmistöisen maan kansalaisten maahantulon kolmeksi kuukaudeksi.

Kannanotossaan ICSU muistuttaa, että asetus on vastoin tieteen universalismin periaatetta. ICSU esittää myös huolensa asetuksen seurauksista kansainväliselle liikkuvuudelle tieteessä ja asetuksen aiheuttamasta haitasta tieteen edistymiselle. Kannanoton mukaan tiede on koko ihmiskunnan jakama pyrkimys, joka ylittää kansallisvaltioiden rajat. Tieteen kehitykselle on tärkeää, että ajatukset, data, tutkimusmateriaalit ja tutkimus leviävät globaalisti.

International Council for Science (ICSU) calls on the government of the United States to rescind the Executive Order “Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States”

ICSU on hallituksista riippumaton kansainvälinen tiedejärjestö, johon kuuluu 122 kansallista jäsentä ja 31 tiedeunionia. ICSU:n toiminnan keskiössä ovat laajat poikkitieteelliset tutkimusohjelmat, tiedeneuvonta ja tieteen universaalisuuden edistäminen.

Tiedeakatemiain neuvottelukunta on ICSU:n suomalainen jäsen.