The InterAcademy Partnership for Health (IAP for Health) on julkistanut  lausuntonsa ‘A Call for Action to Tackle the Growing Burden of Dementia’. Lausunnossaan IAP for Health muistuttaa, että maailman väestö ikääntyy nopeasti. Korkean iän ollessa suurin tunnettu dementian riskitekijä, dementiasta kärsivien ihmisten määrän odotetaan vuoteen 2050 mennessä lähes kolminkertaistuvan 47,5 miljoonasta 135,5 miljoonaan. Suurin osa kasvusta tapahtuu matalan ja keskitulotason maissa.  

Dementian taustalla on usein yhdistelmä aivosairauksia. Useilla potilailla on merkkejä, jotka sopivat yhteen sekä Alzheimerin taudin että aivoverenkierron häiriöiden kanssa. Dementian riskitekijöistä opitaan jatkuvasti lisää, mutta dementia on edelleen hitaasti kehittyvä oireyhtymä, jonka diagnoosi tehdään usein vasta kun se on edennyt pitkälle. Dementian aiheuttama taakka on jakautunut epätasaisesti sukupuolten välillä. Naisten riski sairastua on suurempi ja korkeammasta eliniänodotteesta johtuen he myös elävät oireiden kanssa kauemmin kuin miehet. Naiset myös toimivat miehiä useammin dementiaa sairastavien omaishoitajina.

IAP for Health vaatii valtioita ja terveydenhuollon toimijoita edistämään:

  • yleisön tietoisuutta dementiasta ja tavoista ylläpitää aivojen terveyttä
  • tutkimusta lääkehoidollisista ja muista tavoista viivästyttää, ehkäistä, hidastaa, hoitaa ja lopulta parantaa dementian yleisimmät syyt
  • kansallisia terveydenhoitojärjestelmiä pitäen sisällään tarpeeksi laajan koulutuksen sekä infrastruktuurin, jotta dementiasta kärsiville ja heidän hoitajilleen voidaan taata pätevä ja yksilöllinen tuki läpi kaikkien sairauden vaiheiden

IAP for Healthin lausunto on saatavissa täältä.

IAP for Health on maailmanlaajuinen tiedeakatemioiden yhteistyöverkosto, jonka jäseninä toimivat lääketieteelliset akatemiat sekä yleistiedeakatemiat, joilla on vahvaa lääketieteellistä osaamista. Lausuntoa on kannattanut yli 50 IAP:n jäsenakatemiaa, mukaan lukien Suomen Tiedeakatemiat.

Lisätiedot:

IAP for Healthin lausunnon antaneen työryhmän jäsen professori Juha Rinne: jurin@utu.fi, +358 50 441 2400

Suomen Tiedeakatemiain akatemiasihteeri Panu Nykänen: panu.nykanen@academies.fi, +358 50 313 5112