Maailman tiedeakatemioiden verkosto IAP for Science on antanut julkilausuman ilmastonmuutoksesta ja koulutuksesta. Julkilausuman mukaan ihmiskunnan edessä on vakava ilmastokriisi, joka vaikuttaa koko maailmaan tällä vuosisadalla ja myös sen jälkeen. Tähän kriisiin vastaaminen riippuu pitkälti nuorista, jotka ovat vielä koulussa ja joista voi tulla ”muutoksen tekijöitä”.

Julkilausumassa todetaan, että ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta on oleellista, että nykyiset ja tulevat sukupolvet saavat tietoa ilmastonmuutoksesta ja oppivat ajattelemaan kriittisesti ja säilyttämään toivon sydämessään. Tiedekasvatuksen on vastattava tähän haasteeseen erityisesti hyödyntämällä tutkimusperustaista ja monitieteistä kasvatusta, jonka toteutuksessa ja kehittämisessä maailman tiedeyhteisöllä on keskeinen rooli. IAP-verkoston puitteissa toimivat tiedeakatemiat vetoavat poliittisiin päättäjiin, opetusviranomaisiin ja tutkijakollegoihin, jotta nämä:

1. tunnustavat, että ilmastonmuutoskoulutuksen – niin hillitsemisen kuin sopeutumisenkin kannalta – on oltava tiedekasvatuksen ensisijainen osa opetuksen kaikilla tasoilla

2. kehittävät toimivaksi osoittautuneen tutkimusperustaisen pedagogiikan käyttöä aina kuin mahdollista

3. tukevat opettajien ja professoreiden – nykyisten ja tulevien sukupolvien koulutuksen avaintoimijoiden – valmentautumista esittämällä erilaisia aloitteita, mm. monitieteisyyden mahdollistavia opetussuunnitelmamuutoksia, ammatillisia koulutustapahtumia, monipuolisia ja erityisiä resursseja, etäoppimista jne

4. järjestävät tarvittavan tuen ja varaavat taloudelliset voimavarat näille aloitteille, jotka kaikki vaativat tiedeyhteisöltä luovuutta ja innovaatiota

5. tarjoavat oppilaille mahdollisuuksia toimia luovasti ja toiveikkaasti kouluissa, perheissä ja yhteisöissä, puuttua kestävyyteen liittyviin sosiaalisiin ja taloudellisiin kysymyksiin sekä ymmärtää, kuinka tiedekasvatus auttaa heitä tekemään päätöksiä näytön ja kriittisen ajattelun pohjalta

6. kohdistavat huomionsa erityisesti haavoittuviin yhteisöihin – varsinkin kehittyvissä maissa – jotka joutuvat kärsimään tulvista, kuivuudesta, hirmumyrskyistä ja muista sään ääri-ilmiöistä

7. harkitsevat toimia, jotka toteutettaisiin samanaikaisesti IPCC:n arviointiraporttien  kanssa tarkoituksena tarjota ”resursseja ja työkaluja opettajille” globaalissa mittakaavassa, yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja mukautuen tarpeen mukaan vaihtuviin paikallisiin olosuhteisiin.

Suomalaista osaamista raportin työryhmässä edustaa akatemiaprofessori Hannu Salmi Turun yliopistosta. Julkilausuma Ilmastonmuutos ja koulutus on ladattavissa suomeksi täältä.

Suomen Tiedeakatemiat on IAP for Sciencen kansallinen jäsen.