IAP for Research on aloittanut kolmevuotisen projektin, jonka tarkoituksena on edistää YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Projektin työryhmä pyrkii tehostamaan kansainvälisen tiedeyhteisön roolia muutoksessa kohti kestävää kehitystä. Työryhmä piti ensimmäisen kokouksensa New Yorkissa elokuussa 2016. Kokouksessa saavutettiin yhteisymmärrys projektin tavoitteista kartoittaa:

(1) tiedeakatemialähtöisen maailmanlaajuisen tiedeneuvonnan vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet koskien YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

(2) kuinka tehostaa paikallista ja kansallista kestävän kehityksen tavoitteiden jalkauttamista.

(3) kuinka tieteen arkkitehtuurin tulisi muuttua näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(4) kestävän kehityksen tavoitteiden jalkauttamisen keskeisimmät haasteet, joiden ratkaisemisessa tiede ja teknologia ovat keskeisessä asemassa.

Työryhmän seuraava kokous pidetään helmikuussa 2017.

Lisää tietoa projektin verkkosivuilla.

UN_SDG_Logo

 

IAP_parnership

 

 

 

 

 

 

 

– IAP (The InterAcademy Partnership) on katto-organisaatio, joka yhdistää kolme maailmanlaajuista tiedeakatemioiden yhteistyöverkostoa.

– Tiedeakatemiain neuvottelukunta on IAP:n suomalainen jäsen.