Eurooppalaiset tiedeakatemiaverkostot ovat aloittaneet yhteisen nelivuotisen tiedeneuvontaprojekti SAPEA:n (Science Advice for Policy by the European Academies). Euroopan komission tutkimus- ja innovaatiopääosaston pääjohtaja Robert-Jan Smits osoitti projektille tukensa SAPEA:n julkistamistilaisuudessa Brysselissä 13. 12. 2016: ”Sopimus viiden eurooppalaisen akatemiaverkoston kanssa tehostaa Eurooppalaisen tiedeneuvontamekanismin toimintaa. Se mahdollistaa tiedeakatemioiden laajan asiantuntemuksen hyödyntämisen yli tieteenaloittaisten ja valtiollisten rajojen. Komissio odottaa toiveikkaana tätä uudenlaista kumppanuutta akatemioiden kanssa.”

Vasemmalta oikealle: Günter Stock (ALLEA), Robert-Jan Smits (Euroopan komission tutkimus- ja innovaatiopääosaston pääjohtaja), Bernard Charpentier (FEAM), Jos van der Meer (EASAC), Sierd Cloetingh (Academia Europaea), Jacques Lukasik (Euro-CASE). Valokuva: Euroopan komissio

Eurooppalainen tiedeneuvontamekanismi SAM (European Commission Science Advice Mechanism), rakennettiin Euroopan komissiossa Jean-Claude Junckerin puheenjohtajakauden alussa 2015. SAM:in tarkoitus on tuottaa riippumatonta, poikkitieteellistä ja näyttöön perustuvaa tiedeneuvontaa Euroopan komissiolle poliittisen päätöksenteon tueksi.

Samana vuonna viisi eurooppalaista tiedeakatemiaorganisaatiota Academia Europaea, ALLEA, EASAC, Euro-CASE ja FEAM perustivat konsortion, jonka tarkoituksena on aktiivisesti edistää eurooppalaista tieteellistä neuvonantoa. Syksyllä 2016 konsortion SAPEA-projektille myönnettiin rahoitus Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Nyt käynnistetyn SAPEA:n kautta yli sata tiedeakatemiaa ympäri Eurooppaa osallistuu SAM:in toimintaan. Yhtäältä konsortio vastaa Euroopan komission tietotarpeista lähteneisiin tiedeneuvontapyyntöihin ja toisaalta konsortio voi myös oma-aloitteisesti tehdä esityksiä komissioon päin. Asiantuntijat etsitään kulloinkin käsillä olevan kysymyksen mukaisesti yleiseurooppalaisista ja jäsenmaiden kansallisista tiedeakatemioista, tiedeyhteisöstä ja erikoistuneista neuvoa-antavista erillisvirastoista. Järjestelmän tarkoitus on nimenomaisesti tuottaa tieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, ei tehdä tiedepolitiikkaa.

Suomi on aktiivinen jäsen kolmessa konsortion jäsenorganisaatiossa (ALLEA, EASAC, Euro-CASE) ja on siten ollut tiiviisti mukana eurooppalaisessa kehityksessä.

ALLEA:n lehdistötiedote