Näyttökuva 2015-12-15 kello 8.54.27

Kuva: Euroopan komission ’Circular economy, it’s the way forward’ video screenshot, video saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Kiertotalous on ollut kiistanalainen asia siitä lähtien kun uusi komissio hylkäsi vuoden 2014 esitykset ja päätti esitellä uuden kiertotalouspaketin vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Vastauksena tähän, EASAC (the European Academies’ Science Advisory Council) asetti monitieteisen työryhmän tarjoamaan näkökulmia Euroopan komission linjauksiin

EASAC on tunnistanut aihealueita, joissa komission esitykset vaativat lisätyöstämistä, jotta ne vahvistaisivat siirtymää kohti kiertotaloutta. Kahdelle pääperiaatteelle tulisi antaa erityinen painoarvo:

1. Ensiksi, mahdolliset kiertotaloudesta saatavat kilpailuedut ovat vaarassa, jos kiertotaloutta toteutetaan ainoastaan Eurooopan unionissa.

Politiikkalinjauksia ei voi kehittää tyhjiössä suhteessa kansainväliseen tilanteeseen. Erityisesti tulee huomioida kaupan säännöt (WTO) ja neuvottelun alla olevat uudet kauppasopimukset. TTIP-neuvotteluiden merkitys huomioiden — kiertotalouden käsite tulee ottaa kansainväliseen keskusteluun, jotta innovaatioita EU:ssa edistävät kiertotalouden periaatteet integroituvat muihin kauppaneuvotteluihin. Vaikka YK:n kesätävt kehityksen tavoitteet mainitaan komission esityksissä, eivät ne saa olla ainoa globaali konteksti kiertotalouskeskusteluille.

recycling

 

 

 

 

 

 

2. Toiseksi, lineaarisen talouden periaatteen sitkeys on markkinoiden kannalta epäonnistuminen, sillä nykyiset hinnoittelujärjestelmät eivät sisällä ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia kuluja.  

Nämä ulkoiset kustannukset täytyy huomioida aiempaa nopeammassa tahdissa kun siirrytään kiertotalouteen. Komission tulee vahvistaa näiden ulkoisten kustannusten sisällyttämistä hintajärjestelmään.

Siihen asti kunnes ne sisällytetään hintajärjestelmään, tulee sääntelyn huomioida nopeat muutokset teknologiassa ja sen vaikutuksissa tuotteiden eliniässä. Keskittyminen tuotteiden kestävyyteen saattaa nostattaa vastustusta globaalin tuotannon, median, kaupan, mainonnan ja kuluttajien viiteryhmissä.

”Meidän globaali ympäristöllinen jalanjälkemme on kestämätön. Kiertotalous saattaa olla tai olla olematta ratkaisu kaikkiin globaaleihin huoliimme, mutta se voi olla tehokas työkalu luonnon, talouden ja luonnonvarojen keskinäisten haittavaikutusten pienentämiseen ja tulevaisuuden sukupolvien hyvinvoinnin varjelemiseen. Monet merkittävät esteet ja karikot tarvitsevat enemmän huomiota — erityisesti jotta kansainväliset sopimukset eivät horjuttaisi Euroopan johtavaa asemaa kiertotaloudessa.” Michael Norton, EASACin ympäristöohjelman johtaja.

Voit ladata EASACin kiertotalouden kommentaarin (PDF) tästä linkistä.