26. maaliskuuta 2015, viiden eurooppalaisen tiedeakatemiaorganisaation presidentit tapasivat Berliinissä allekirjoittaakseen yhteistyösopimuksen eurooppalaisen akatemiayhteistyön vahvistamiseksi. 

Euroopan komission tutkimus- ja innovaatiojohtaja Robert-Jan Smitsin mukaan:

“Komissio toivottaa tervetulleeksi eurooppalaisten akatemioiden yhteistyön itsenäisen tieteellisen neuvonannon tarjoamiseksi eri aloilla. Komissio työskentelee mielelään akatemioiden kanssa tällä saralla tulevaisuudessa.”

Monet tämän päivän yhteiskunnallisista kysymyksistä ovat poikkitieteellisiä ja vaativat siten monitieteellistä eri perspektiivien yhdistämistä. Tiedeakatemiat ovat hyvässä asemassa tämänkaltaiseen toimintaan. Asiantuntijoiden kirkas ja yhtenäinen ääni eri tieteenalojen yli voi vahvistaa debatteja uusien aloitteiden hyödyistä ja riskeistä. Se voi tukea poliittista päätöksentekoa ja tuoda laajempaa suuren yleisön tukea aloitteille. Tämä tiedeakatemioiden aloite korostaa itsenäisen tutkimukseen perustuvat neuvonannon potentiaalia eurooppalaisessa päätöksenteossa. 

Yhteistyösopimuksen kautta viisi akatemiaorganisaatiota julistavat valmiutensa tehdä yhteistyötä sellaisissa toiminnoissa, jotka tuovat lisäarvoa heidän omille toiminnoilleen ja ovat riittävästi rahoitettuja, taaten prosessien ja lopputulosten autonomian.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat: Academia Europaea (eurooppalainen humanististen tieteiden akatemia), ALLEA (Euroopan neuvoston maiden alueen tiedeakatemioiden federaatio), EASAC (Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin tiedeakatemioiden yhdistys), Euro-CASE (eurooppalaisten insinööritieteiden akatemioiden pysyvä yhteistyöfoorumi) ja FEAM (kansallisten lääketieteen tiedeakatemioiden eurooppalainen katto-organisaatio).

Tiedeakatemiain neuvottelukunta on Suomen kansallinen jäsen seuraavissa organisaatioissa: ALLEA, EASAC ja Euro-CASE. 

ALLEAn lehdistötiedotteen yhteistyösopimuksesta voi lukea täältä (eng.kiel. PDF).