Hiilidioksidin talteenottoteknoogiat on saatava osaksi EU:n ilmastopolitiikkaa ja biopolttoainepolitiikaa on uudistettava vuoden 2019 aikana, todetaan EASACin tuoreessa kannanotossa.

Vuonna 2018 ilmestyneessä raportissa Negative emission technologies: What role in meeting Paris Agreement targets? tutkijat ympäri Eurooppaa arvioivat negatiivisten päästöjen tuottamiseksi tarkoitetun teknologian kehitystä. Raportissa vaadittiin hiilidioksidin talteenottoteknologioiden sisällyttämistä EU:n ilmastostrategiaan. Tuoreessa kannanotossa kiirehditään näiden teknologioiden käyttöönottoa, sillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ei ole onnistunut toivotussa aikataulussa. Samalla raportissa painotetaan, että biopolttoaineiden luokittelua on parannettava, sillä vain osa biopolttoaineista on aidosti uusiutuvia. Osa biopolttoaineista puolestaan tuottaa huomattavia hiilidioksidipäästöjä ja edistää maaperän eroosiota.

Lue koko kannanotto täältä.

EASAC on EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin tiedeakatemioiden yhteistyöelin, joka keskittyy tiedepohjaiseen neuvonantoon. Suomen Tiedeakatemiat (CoFa) on EASACin suomalainen jäsen.