EASAC:in uusi raportti tukee näyttöä siitä, että hiilidioksidin talteenottoteknologioilla ei kyetä poistamaan hiilidioksidia ilmakehästä YK:n kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n mallinnusten mukaisesti.

Raportissa Negative emission technologies: What role in meeting Paris Agreement targets? tutkijat ympäri Eurooppaa ovat arvioineet negatiivisten päästöjen tuottamiseksi tarkoitetun teknologian kehitystä. Raportin mukaan vaikeudet Pariisin sopimuksen hiilipäästötavoitteiden saavuttamisessa ovat kääntäneet huomion negatiivisiin päästöihin. Näkyvissä olevilla keinoilla ei kuitenkaan päästä gigatonniluokan negatiivisiin päästöihin IPCC:n mallinnuksissa oletetulla aikajänteellä.

”EU:n energiatalouden kehittämisen ei tule perustua skenaarioihin, joiden mukaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa hiilidioksidin talteenottoteknologioilla”, Euroopan tiedeakatemiat toteavat.

Suositukset

EASAC suosittelee raportissaan, että painetta hiilipäästöjen vähentämiseksi on lisättävä. Suurten hiilidioksidipäästöjen poistamista ilmakehästä ei tule sälyttää teknologisen kehityksen varaan. EU:n on sitouduttava päästövähennyksiin Pariisin sopimuksen maakohtaisesti räätälöityjen vastuiden mukaisesti. EASAC:in raportissa tähdennetään erityisesti, että:

  1. Sopijaosapuolten on keskityttävä Pariisin sopimuksen viisivuotistavoitteiden mukaiseen nopeaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.
  2. Lupaavimmat negatiivisten päästöjen teknologiat liittyvät maaperän ja metsien hiilinielujen kasvattamiseen. Tällä hetkellä ihmiskunnan haasteena on metsien vähenemisen ja maaperän huonontumisen pysäyttäminen.
  3. Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiaan on panostettava ja alan liiketoimintamalleja on kehitettävä myös Euroopassa.

Raportti on ladattavissa osoitteesta: www.easac.ehttps://easac.eu/publications/details/easac-net/u/

EASAC on EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin tiedeakatemioiden yhteystyöelin, joka keskittyy tiedepohjaiseen neuvonantoon. Suomen Tiedeakatemiat on EASAC:in kansallinen jäsen.

Tiedustelut koskien raporttia: Dos. Panu Nykänen, Suomen Tiedeakatemiat, p. +358 50 313 5112, panu.nykanen@academies.fi