recycling-bin

 

Eduskunnan suuren valiokunnan työjaoston ja ympäristövaliokunnan loppuviikon avoimessa kuulemistilaisuudessa käsitellään EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaa. Kuulemistilaisuus pidetään perjantaina 11.3.2016 klo 9.30-11.00 eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa.

Tilaisuuden tekee erityisen mielenkiintoiseksi se, että Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Anni Huhtala osallistuu asiantuntijana tilaisuuteen sekä esittelee mm. EASACin kiertotalousryhmän loppuvuodesta 2015 julkaistua kiertotalouskannanottoa. Huhtala osallistuu EASACin kiertotalousryhmän työhön Tiedeakatemiain neuvottelukunnan nimeämänä asiantuntijana.

Eduskunnan kuulemistilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä ja sitä voi seurata osoitteessa www.eduskunta.fi

EASACin kiertotaloustyöryhmä julkaisi EU:n komission ”Closing the loop – an EU action plan for the Circular Economony” kiertotalouspakettia koskevan kannanottonsa marraskuussa 2015.

EASACin kiertotalouskannanotto on luettavissa kokonaisuudessaan neuvottelukunnan kotisivujen Julkaisut -osiossa. EASACin oman pressitiedotteen aiheesta voi lukea täältä, ja neuvottelukunnan tekemän suomenkielisen uutisen aiheesta täältä

Anni Huhtalan pitämä esitys on ladattavissa täältä

***

Tiedeakatemiain neuvottelukunta on EASACin kansallinen jäsen. European Academies Science Advisory Council (EASAC) on Euroopan unionin jäsenmaiden kansallisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö, joka välittää tuoretta tutkimukseen perustuvaa tietoa EU:n päätöksentekoelimiin. EASAC pyrkii myös parantamaan tutkijoiden ja päättäjien välistä vuorovaikutusta. EASACin keskeisiin toimintamuotoihin kuuluu tutkimukseen perustuvien raporttien ja suositusten julkaiseminen erityisesti energiakysymysten, biotieteiden ja ympäristötieteiden aloilta. Tiedeakatemiain neuvottelukunta välittää aktiivisesti tietoa EASACin toiminnasta ja raporteista kotimaisille päättäjille niin eduskunnassa kuin Euroopan parlamentissa.