sticky-notes-important

EASAC ja JRC (Euroopan komission Joint Research Centre) ovat tänään 25.1.2016 julkaisseet yhteisen meriraportin ”Marine Sustainability in an age of changing oceans and seas”.

Maailman meriin kohdistuu mm. saastumisen, väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen vuoksi merkittäviä uhkia. Niin Euroopan unionissa kuin sen ulkopuolellakin on tunnistettu tarve johdonmukaiseen ja globaaliin meriä ja merenkulkua koskevaan hallintoon. Eurooppalaiset merialan huippututkijat esittävät merihallinnon ja -politiikan lähtökohdaksi ekosysteemiajattelua.

Professori Jorma Kuparinen Helsingin yliopistosta osallistui raportin laatimiseen Tiedeakatemiain neuvottelukunnan nimittämänä asiantuntijana.

Koko raportti on julkaistu neuvottelukunnan sivujen julkaisuosiossa

Raportin suomenkielisen referaatin voi lukea täältä ja englanninkielisen tiivistelmän voi vuorostaan lukea täältä

 

***

EASAC on eurooppalaisten tiedeakatemioiden verkosto, joka julkaisee tutkittuun tietoon pohjautuvia raportteja ja kannanottoja tiedeneuvontatyön tueksi. Tiedeneuvonannolla edistetään tutkimukseen perustuvaa päätöksentekoa Euroopan unionissa ja jäsenmaissa.