Maailman meret ovat monensuuntaisten paineiden alla ihmisten toiminnan, saastumisen ja rantojen asutuksen vuoksi. Tarve johdonmukaiseen ja globaaliin merien hallinnointiin kasvaa. Tieteellinen ymmärrys merijärjestelmistä kehittyy jatkuvasti ja merijärjestelmien ymmärtämiseen ja hallinnointiin liittyy vielä monia epävarmuuksia. Euroopan tiedeakatemioiden tieteellisen neuvonannon neuvottelukunnan (EASACin) mukaan poliittisten päätöksentekijöiden täytyy ottaa huomioon nämä epävarmuudet.

EASACin yhdessä JRCn (Euroopan komission Joint Research Centre) merien hallinnointia koskevan yhteisraportin tiivistelmä julkaistaan tänään Maailman merien päivänä 8.6.2015. Raportin tekoon osallistui Suomesta Tiedeakatemiain neuvottelukunnan nimeämänä asiantuntijana professori Jorma Kuparinen. Laaja meriraportti julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Merien kestävyys ja ihmisyhteisöt ovat erottamattomasti linkittyneet toisiinsa. Meret ovat elintärkeitä globaalille ruokaturvalle, ihmisterveydelle ja ilmanmuutoksen hallinnalle. Yli kolmen miljardin ihmisen toimeentulo riippuu meristä ja rannikoiden biodiversiteetista. EU:n ’Sinisen kasvustrategian’ alla uudet merien tuotteet ja palvelut, kuten merien uusiutuva energia ja bioteknologia ja merien mineraalit, nähdään tärkeinä työn, taloudellisen turvan ja kestävän kehityksen lähteinä.

EASACin meriraportti tarkastelee useita avaintekijöitä meriä koskevassa kestävässä kehityksessa ja alleviivaa näihin liittyviä keskeisiä tieteellisiä haasteita.  Samaan aikaan kun on tarve ekosysteemiperustaiselle meriympäristöjen hallinnoinnille, tulee poliittisten päätöksentekijöiden tiedostaa epävarmuudet ja rajoitteet merien ekosysteemien rakenteissa ja toiminnoissa.Poliittisten päätöksentekijöiden ja tutkijoiden tulee työskennellä yhdessä määritelläkseen meriin kohdistuvien häiriöiden rajatasot.

EASAC suosittelee eurooppalaisen meriyliopiston perustamista virtuaalisena instituutiona. Meriyliopisto johtaisi monitieteisen ja integroivan meritieteen koulutusta ja tutkimusta.

Suuren yleisön ymmärrystä merien tärkeydestä tulee tukea pohjana paremmalle käsitykselle taloudellisen kehityksen ympäristövaikutuksille. EASAC haluaa kiinnittää huomiota aloitteisiin kansalaistieteessä ja ’merilukutaidossa’.

 

Meriraportin englanninkielisen tiivistelmän voit lukea täältä (PDF).